Adventure Travel Trade Association har med afsæt i en række forskellige eksisterende dokumenter for standardisering af adventureguidearbejde udviklet nye globale retningslinjer for adventure guider.

Guider kan betragtes som rygraden i selve adventure oplevelsen, både kvalitetsmæssigt og sikkerhedsmæssigt, og da guider samtidig er gæstens centrale møde med en turoperatør undervejs på rejsen, så repræsenterer de et væsentligt led i etableringen og opretholdelsen af virksomhedens omdømme.

Guider er gæstens centrale møde med en turoperatør undervejs på rejsen

Guidestandarderne bliver ikke påtvungne, men kommer til at fungere som retningslinjer og anbefalinger for erhvervet

Hvad kan standarderne bruges til?

Der eksisterer i dag en lang række nationale og regionale standarder for guiding og turafvikling på verdensplan. Mange af disse indeholder bl.a. tekniske krav til og specifikke certifikater for specialiserede guider, ligesom der i Grønland i dag findes en arktisk guide uddannelse på Campus Kujalleq.

Derudover eksisterer der globalt set et stort antal guideforeninger og andre interesseorganisationer - men alligevel er der ikke nogen global standard for adventure turisme guider.

Adventure Travel Trade Association [ATTA] har i lyset af dette igangsat et arbejde med en Adventure Travel Guide Qualification and Performance Standard.

Guide standarderne bliver ikke påtvungne, men kommer til at fungere som retningslinjer og anbefalinger for erhvervet, og Visit Greenland ser en mulighed for, at standarderne fremadrettet kan anvendes som et benchmark for evaluering af guide performances.

Hvad er en adventure guide?

ATTA definerer en adventuretravelguide som en guide med generelt kendskab til en række forskellige af de færdighedsområder, der kræves for at bistå en gruppes rejse gennem varierende terræn, miljø og lokaliteter på en sikker, håndterbar og respektfuld manér.

Adventuretravelguider gør det muligt for gæster at deltage i en række forskellige aktiviteter og evner at imødekomme både udfordringer og usikkerheder. De forventes at være selvhjulpne, velovervejede, beslutningsdygtige og handlekraftige. Samtidig er adventure guider yderst fleksible og har stærke kommunikationsegenskaber.

Guider skal evne at have opmærksomhed på både tekniske, medicinske, kundeserviceorienterede, indholdsleverende og bæredygtighedsfokuserede områder i gennemførelsen af en aktivitet.

Der er således en lang række forventninger til denne type guider, men det afspejler samtidig adventuregæsters forventninger til kvalitet og indhold i en oplevelse, og turismens aktører i Grønland kan derfor med fordel følge udviklingen af standarderne og videreudvikle egne praksisser, så de er bedre tilpasset til de nye internationale retningslinjer.

Læs mere om hvad en adventureguide er og hvilke krav de nye standarder anbefaler, at virksomheder med adventureguider følger

 

ATTA definerer en adventuretravelguide som en guide med generelt kendskab til en række forskellige af de færdighedsområder, der kræves for at bistå en gruppes rejse gennem varierende terræn, miljø og lokaliteter på en sikker, håndterbar og respektfuld manér.