Visit Greenland har siden juli 2014 i samarbejde med Grønlands Statistik registreret bopælsland for flypassagerer på afgange ud af Grønland, og alle tal kan ses ved hjemmesiden www.tourismstat.gl.

Disse værdifulde data viste i 3. og 4. kvartal 2015 en vækst i antal turister med fly på 23,8%. Tal for 1. og 2. kvartal 2016 viser nu en fortsat vækst ind i første halvår af 2016:

755% vækst - kan det være rigtigt!?

I 2016 var Grønland vært for det store sports- og kulturevent Arctic Winter Games, hvor 1.700 gæster kom til Nuuk i marts måned. Da dette var så stor og enkeltstående begivenhed har vi i 2016 to sæt turisttal; med og uden tallene fra Arctic Winter Games. De meget høje vækstrater for Canada og USA er med Arctic Winter Games (AWG), hvor de fleste gæster kom fra Nordamerika.

Cirka 1.300 af AWG gæsterne kom fra Canada, hvilket giver en meget stor vækst på 754,9%. Trækkes AWG-tallene fra, var væksten for Canada på ca. 90%. På samme måde med USA, hvor væksten inkl. AWG gæster var på godt 100%, mens den uden AWG gæster er på ca. 45%. Det er dog stadig høje vækstrater.

Sommer-efterår sæsonen er mest populær

Den største andel af gæsterne besøger Grønland i 2. halvår, hvor højsæsonen fortsat ligger i månederne juli-september.

I diagrammet ovenfor ses det tydeligt, hvordan turismen fordeler sig på 1. og 2. halvår i 2015. Cirka en tredjedel af det samlede antal turister besøger Grønland i månederne januar-juni, og to tredejedele kommer i månederne juli-december, med langt størstedelen i sommer højsæsonen juli-september. Selv om vi ikke har flypassager data fra før juli 2014, der kan vise, om det samme mønster gjorde sig gældende i årene før, virker det sandsynligt, når vi ser på overnatningsstatistikkerne fra 2015 og 2014:

 

NB: Det er desværre kun 47 ud af 118 overnatningssteder der indberetter overnatningsdata, så de viser en tendens, men er ikke komplette.

Tal for højsæsonen ventes med stor spænding

Da næsten halvdelen af alle turister besøger landet i månederne juli-august-september kan vi først sige noget afgørende om væksten i 2016, når data fra 3. kvartal offentliggøres i oktober. Baseret på tallene fra 1. halvår og udmeldinger fra erhvervet, er der dog stor sandsynlighed for at vi vil se en fortsat vækst i 2. halvår.

Tendenser i Island

I Island, som en del af den grønlandske vækst kommer fra, viser de første 7 måneder af 2016 en vækst på hele 34% i antallet af udenlandske flypassagerer gennem Keflavik lufthavn. Året før var samme tal på 28%. Der er en høj grad af sammenfald mellem kernemarkeder i Island og Grønland (Skandinavien, Nordeuropa og Nordamerika), og samtidig hører vi at turistaktører i Island er begyndt at få øjnene op for Grønland som en add-on i deres produktportefølje. Hvis denne Island/Grønland kombinationsrejse-tendens fortsætter med at vokse, vil det i høj grad gavne Grønland.

Pres på kapaciteten

Væksten i turismen i Grønland betyder, at på trods af de sunde tegn ved vi fra centrale aktører i Grønland, at presset på antallet af flysæder og overnatningssteder i den vigtige højsæson er ved at nå et loft. På denne baggrund skal vi nok ikke forvente en vækst i 2. halvdel af 2016 på helt samme niveau som i samme periode sidste år.