Som en del af Future Greenland 2015 afholder Visit Greenland en turismeworkshop d. 7 maj, med overskriften: Mens vi venter på investeringerne.

Infrastrukturelle udfordringer i Grønland

En udfordring, som ofte diskuteres i den offentlige debat, er Grønlands begrænsede tilgængelighed, både hvad angår lufthavne, flykapacitet, afgiftsniveau og billetpriser. Det er indlysende, at disse problemstillinger er barrierer for turismeudviklingen i landet, samt at løsningerne findes i omfattende infrastrukturelle investeringer.

Denne workshop handler imidlertid ikke om fremtidige investeringer, men derimod om hvad der kan gøres her og nu for at forbedre erhvervets rammevilkår og dermed vækstbetingelser – og som følge heraf bidrage positivt til at øge interessen for større infrastrukturelle investeringer.

Visit Greenlands bud på svar

Hvad sker der i turismemarkedet i og udenfor Grønland, og hvilke indsatser bør som følge heraf prioriteres?
Hvordan kan man optimere anvendelsen af de offentlige regionale og nationale ressourcer i arbejdet med at understøtte og udvikle det grønlandske turismeerhverv ?
Hvordan skaber branding merværdi på tværs af de erhvervssektorerne ?

Med udgangspunkt i projekter fra to meget forskellige destinationer, Destination Arctic Circle og Colourful Nuuk, vil Visit Greenland give konkrete bud på hvordan svarene på de ovenstående spørgsmål kan se ud.  

Destination Arctic Circle – Tilgængelighed

DAC (Kangerlussuaq, Sisimiut og Maniitsoq) er oplevelsesproduktmæssigt en meget varieret destination med stærke turoperatører, alligevel er turismen helt overvejende centreret omkring Kangerlussuaq.

Casen beskriver hvordan der arbejdes koordineret på at udvikle regionen som en samlet destination.  

Colourful Nuuk - Branding

Grønland er et af de få lande i verden hvor hovedstaden er den mest ukendte destination. Det er der historisk en række logiske forklaringer på, men sådan behøver det naturligvis ikke at fortsætte.  

Casen beskriver arbejdet med opbygning af et by-brand og de første opfølgende projekter.

Håber at se de af jer der deltager i Future Greenland til workshoppen. Tilmeld dig senest den 03. maj, 2015.

 

Med venlig hilsen
Anders Stenbakken