Ny flypassagerer-registrering

Bopælsregistrering for udenrigspassagerer ud af Grønland begyndte juli 2014. Således er Q3 og Q4 2015 de to første kvartaler hvor Visit Greenland har kunnet sammenligne nøgletal fra to år på hvor turisterne kommer fra (der blev fra starten registreret på 10 forskellige lande, udvidet til 26 lande fra januar 2016), andelen af turister ift. bosiddende i Grønland, samt væksten fra Q3-Q4 2014 til Q3-Q4 2015. På en grafisk fremstilling ser fordelingen samt væksten således ud:

Væksten drives af udenlandske turister

Traditionelt set har danske turister været det altdominerende segment, og er det stadig. Groft sagt havde hver tredje passager i 2015 bopæl i Grønland, hver tredje i Danmark og resten i udlandet. Som det ses ovenfor var der fra 2014 til 2015 negativ vækst i grønlandske passagerer, nul-vækst fra Danmark, mens der for turister fra det øvrige udland var en vækst på hele 49,4%. Væksten for alle turister (inkl. Danmark) er på 23,8%.

Kun begrænset vækst i turistovernatninger

I overnatnings-tallene ses der en vækst på 1,3% i antal turistovernatninger, hvilket er væsentligt lavere end væksten for turister med fly. En del af forklaringen på dette kan muligvis findes i, at dataene ikke er komplette, da ikke alle  overnatningssteder rapporterer data ind til Grønlands Statistik. En anden del af forklaringen kan findes i, at der i 2015 var godt 2.000 flere krydstogtpassagerer end i 2014., Beregninger viser at det svarer til at ca. 600 flere krydstogtspassager er blevet fløjet ind/ud via Kangerlussuaq, og de figurerer selvfølgelig ikke i overnatnings-statistikken. Den ser således ud:

Krydstogt

Der var i 2015 22.390 krydstogtsgæster i Grønland mod 20.214 i 2014, hvilket svarer til en stigning på 10,8%. I juni 2015 trådte en omlægning af krydtogtsafgiften i kraft, der betyder væsentlige omkostningsreduktioner for de fleste skibe. Eftersom planlægningshorisonten i krydstogtsbranchen er på 1-2 år, er det imidlertid usandsynligt at væksten fra 2014-15 skyldes afgiftsændringen, men skal nok snarere tilskrives en generel vækst i efterspørgslen og interessen. I 2016 træder der nye lods-regler i kraft, som betyder fordyrelse for skibe med mere end 250 passagerer. Konsekvenserne heraf kan vi kun gætte på, men det vil kunne påvirke sammensætningen i andelen af store og små skibe i fremtiden. Forhåbentlig vil væksten i det totale antal krydstogtsgæster fortsætte. Her er udviklingen de seneste år:

Markeder med usædvanlig høj vækst

Som det ses i flypassager-diagrammet ser vi størst vækst for Øvrige Europa (241,1%), USA (166,1%), Italien (131,4%) og Japan (106%). De to førstnævnte er dog langt vigtigere, da de samlet står for 5.771 pax, hvor Italien og Japan tilsammen kun udgør 943 pax.
Canada (66,9%) og Kina (68,9%) er begge markeder med høje vækstrater og et samlet passagerantal på 2.289.

Data fra Keflavik i Island fortæller også om høj vækst fra Kina (83%) og USA (59,6%). Storbritannien (33,5%) og Tyskland (20,3%) er også flot med. For deto sidstnævnte er væksten i Grønland nærmest på linje med den islandske  med 37,8% vækst for Storbritannien og 21,8% for Tyskland.

Vi ser altså et felt med en håndfuld markeder, der fremviser usædvanligt høje vækstrater. Det bliver meget interessant at følge i 2016.

Hvilke lande rejser via hvilke indfaldsveje?

Når vi ser på hvilke indfaldsveje de forskellige lande foretrækker, er de mest utvetydige mønstre at danskere næsten udelukkende rejser via KBH-Kangerlussuaq (SFJ), og islændinge næsten udelukkende via Island, hvilket må siges at være helt forudsigeligt.

Borgere fra Kina og Taiwan foretrækker klart Island som hub. Rejsemønstrene for de øvrige markeder er lidt mere ligelig fordelt, men måske mest overraskende foretrækker borgere fra USA og Canada København som hub.Det er bemærkelsesværdigt, da rejse via Danmark fra Nordamerika er tids- og distancemæssigt længere end via Island.  Her ses fordelingen, set fra KBH-SFJ perspektivet:

Yderligere 10 lande i bopælsregistreringen

Den største vækst i Q3-Q4 2015 så vi i kategorien Øvrige Europa. For at få bedre kendskab til hvilke konkrete markeder der står for denne vækst, tilføjes en række nye lande til registreringen fra januar 2016. Dermed bliver passagerer fra Holland, Schweiz, Østrig og Polen nu også registreret per 1. januar 2016.

VG har været i dialog med erhvervet om hvilke segmenter/nationaliteter de har observeret fremgang for de senere år, og på den baggrund er følgende lande i Asien også inkluderet fra januar 2016: Sydkorea, Hong Kong, Indonesien, Malaysia, Singapore og Australien.

Opdateret hjemmeside om grønlandsk turismestatistik

På hjemmesiden tourismstat.gl kan du gå i dybden med både rå turismedata under afsnittet ‘statistik’ samt læse Visit Greenland’s analyser om turismeudviklingen under sektionen ‘Analyser’.