Kære alle

Visit Greenland ønsker jer alle en rigtig Glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår.

2016 var et godt år for turismen i Grønland, og fra vores hjørne af branchen vil jeg gerne på vegne af medarbejderne i Visit Greenland takke alle samarbejdspartnere for de mange projekter og samarbejder, vi har gennemført sammen hen over året.

Året rinder ud, og det er traditionen tro tid, at gøre status og se frem.

Væksten i turismen, som begyndte i andet halvår 2014 fortsatte i 2016. I skrivende stund har vi fået tallene på turister i Grønland i de første 9 måneder fra Grønlands Statistik, og der er grund til at glæde sig. I årets første 4 måneder var der en gennemsnitlig månedlig stigning på 19 % i forhold til 2015 ( Arctic Winter Games er fratrukket disse tal). Maj og juni havde en hhv. 8,8% og 8% stigning i forhold til samme periode året før. Juli er eneste måned uden stigning, faktisk er der et lille fald på 0,5%, og det tyder på at Grønland har nået kapacitetsloftet her. August viste en stigning på 11,4 % - knap 2.400 flere turister end juli. Som den sidste måned vi har tal på nu er september, hvor der er en vækst på 16,8 %. August og september er krydstogtsmånederne og det er sandsynligt at udskiftningerne via fly bidrager til væksten i de to måneder. Gennemsnitlig vækst for turister med fly til Grønland var for årets første 9 måneder er 9,6% (Ex. AWG)

 

Vækst fordelt på de primære markeder, prioriteret efter størrelse i Grønland:

Danmark: + 14,2 %

Tyskland: + 15,7 %

USA: + 9,8 %

Frankrig: + 19,5 %

GB: + 33,5 %

 

Det asiatiske marked:

Kina: - 17,1 %

Japan: - 10,6 %

Taiwan: - 50,7 %

 

Ja, beklager de mange tal i en julehilsen, men jeg håber, de varmede lidt alligevel.

Årsagen til, at turismen i Grønland gennem de sidste par år har vist pæne vækst procenter, skyldes naturligvis en række positive faktorer, som gensidigt har understøttet hinanden.

Med flere og nye ruter er Grønland blevet mere tilgængelig.

Der udbydes hvert år stadige flere oplevelsesprodukter og pakketure, som samlet set giver en meget større vifte af grønlandsoplevelser.

Lonely Planet satte Grønland på top 10 listen over ’Best in Travel 2016’ , hvilket skyldes ovenstående samt (tillader jeg mig at sige) en stærkere markedsføring af Grønland generelt.

Ser vi ind i 2017 bliver Grønlands værtskab for Vestnorden Travel Mart Visit Greenland’s største projekt. Planlægningen begyndte i slutningen af oktober, og målet er at opnå samme succes som i 2013. Det skal ske ved nytænkning samt genanvendelse af de elementer fra 2013, som deltagerne vurderede mest positivt. Intentionen er, at kunne afholde pre-tours til alle 5 destinationer i Grønland for 10 agenter + en journalist pr. destination. Dette er baseret på regional medfinansiering og programudvikling.

En kontinuerlig indsats er optimering af greenland.com, som i første halvår af 2017 vil undergå en række bruger og annoncørforbedringer. Sitet generer stadigt mere trafik, men det er nødvendigt at forenkle og styrke brugernes call to action. Målet er at give en bedre brugeroplevelse og sikre højere grad af konverteringer fra greenland.com til annoncørernes egne websites.

2016 var også et år med udskiftninger i medarbejderstaben. Malik Milfeldt og Mads Pihl, som begge har ydet en stor indsats for selskabet, har søgt nye udfordringer. Nye medarbejdere er Filip Gelda, der er ansat som digital udvikler. Aningaaq Rosing Carlsen er ansat som Visuel Produktion Konsulent. Arina Kleist er konsulent i de sociale medier.

Endnu en gang tak for det gamle år, og med ønske om et forsat godt samarbejde.

Anders Stenbakken, Visit Greenland