Kære alle

I ønskes alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Først en stor tak til alle de mange grønlandske og internationale turismeinteressenter for de gode projekt- og pressesamarbejder vi har gennemført sammen i 2015.

Årets udgang er traditionen tro et tidspunkt, hvor der gøres status og ses frem, og 2015 var et år med tydelig vækst i turismeerhvervet. Det samlede antal turister, der rejste til Grønland med fly i årets tre første kvartaler var 46.280, og antallet af krydstogtgæster var 22.534. Hertil kommer, at der er en række tiltag, der sandsynliggør, at væksten vil fortsætte i 2016 og årene frem.

Sammenligner vi antallet af flypassagerer i højsæsonen 2014 med 2015, ser vi en vækst på 9,8%, selv om den samlede andel af grønlandske og danske flypassagerer faldt med 13,5 % i samme periode. Antallet af flypassagerer fra andre lande end Grønland og Danmark steg fra 11.865 til 18.120 - en stigning på hele 52,7%.

For krydstogt i Grønland ses  ligeledes en vækst i antallet af krydstogtgæster fra 20.214 i 2014 til 22.534 i 2015. En stigning på 11.5%

Så det positive budskab er, at væksten i flygæster skyldes flere internationale turister, samt at tilgængeligheden for næste år styrkes.

For sommersæsonen 2016 indsætter Air Greenland to daglige beflyvninger af Kangerlussuaq om mandagen samt senere afgange fra Kastrup tirsdag/torsdag, der muliggør sammedagsforbindelser  fra Europa. Air Iceland påbegynder beflyvning af Kangerlussuaq fra Keflavik med flytypen Q400 i perioden primo juni til ultimo august.


Flere tiltag i den rigtige retning

En barriere for vækst i krydstogtturismen har tidligere været den meget høje pax tax, som nu erstattes af en havneafgift, der for langt de fleste rederier vil betyde en markant afgiftsnedsættelse. Det er forventeligt, at dette tiltag yderligere vil styrke væksten i krydstogtsturismen .

En anden forbedring af vækstbetingelserne for turismeerhvervet, der på lidt længere sigt vil sikre investeringer og professionalisering, er rammeloven for koncessioner, der også blev vedtaget i foråret. 

På oplevelsessiden ser vi fortsat vigtige produktjusteringer og udvikling af nye oplevelser, og stadig flere internationale agenter tager Grønland ind i deres programmer.

Endelig er der også taget de første politiske skridt til en fornyelse af den grønlandske lufthavnsstruktur, som på sigt vil skabe yderlige gode vækstbetingelser for erhvervet.

Ovenstående er positive tiltag, der samlet set danner grundlaget for, at væksten i turismeerhvervet reelt kan fortsætte.


Anbefalinger fra turistrådet

At denne vækst i turisme skal komme Grønland  og dets befolkning til gode, kan ingen vel være uenige i – men det sker ikke automatisk. Det er op til os selv, at sætte nogle fair og realistiske rammer for, hvordan vi vil nå dette mål.

Når jeg nu alligevel sidder her ved tasterne, tænkte jeg at ville anvende denne julehilsen til at give nogle varme anbefalinger til disse turismeudviklingsrammer:

Vi bør fokusere på en turismeudvikling, der både inddrager lokalbefolkningen og giver maksimalt regionalt afkast, samtidigt med at vi forbedrer investerings- og partnerskabsrammerne for udenlandske interessenter. Der er ingen modsætning i at understøtte begge dele, tværtimod, en ansvarlig turismeudvikling er netop baseret på at begge led tilgodeses. Derfor er det vigtigt, at der fra 2016 gives koncessioner til de grønlandsk- baserede virksomheder, som har behov for dette. Koncessionerne vil styrke værdien af og sikkerheden for de allerede eksisterende produkter samt gøre det betydeligt mere attraktivt for udenlandske rejsebureauer at indgå partnerskaber .

Pioneering Nation og segmenteringsarbejdet har skabt henholdsvis en unik og fleksibel grønlandsk kommunikationsplatform samt en nuanceret forståelse af hvilke turisttyper vores land appellerer til - begge elementer er i dag rygraden i Visit Greenlands arbejde.

Markedsføring  kan være en monumental økonomisk opgave, men en genvej findes i vores evne til positivt at skille os ud fra konkurrerende  destinationer, og derefter vedholdende kommunikere dette i al markedsføring. Derfor vil jeg opfordre alle interessenter til, at anvende alt hvad man kan bruge af de gratis materialer i egen markedsføring, men også til at indgå samarbejder med Visit Greenland om nye markedsføringsmaterialer – med udgangspunkt i hvad I har særligt behov for.


Mere luft under vingerne til turismen

En påkrævet ny lufthavnsstruktur kræver enorme investeringer, og kommer til at strække sig over en årrække.  Rentabiliteten på disse nye lufthavne vil være afhængig af, at der hvert år er flere turister, der vælger Grønland som rejsemål.

Vi anbefaler, at der før, under og efter etableringen af de nye lufthavne arbejdes mere intensivt med den grønlandske markedsføring, for at styrke ‘reason-to-go’ overfor de turisttyper som matcher Grønland.

Indsatser på markedsudvikling bør have større tyngde i de primære markeder, hvilket kan ske gennem langsigtede samarbejder mellem luftfartsselskaber og rejsebureauer på den ene side samt kommuner,  Selvstyret og Visit Greenland på den anden side.


Beslutninger på basis af bedre og mere viden

Sidst men ikke mindst anbefaler Visit Greenland, at planlægning af både markedsføring og markedsudvikling altid baseres på et statistisk/dokumentations-fagligt grundlag. Selv om vi skulle blive i stand til at foretage store koordinerede indsatser, er vi på den internationale scene stadig meget små – netop derfor skal vi sikre, at vi lægger kræfterne i de markeder, hvor kunderne viser den største interesse for Grønland som rejsemål.

Der er al mulig grund til, at vi i Grønland skal være meget ambitiøse i arbejdet med turismeudviklingen, og at disse ambitioner bør afspejles i vores uddannelsespolitik. Vi har allerede en god basisuddannelse på serviceøkonomi og arktisk guide-niveau, men det er logisk at forberede næste skridt og i en ikke fjern fremtid blive i stand til at tilbyde en universitetsuddannelse i arktisk turisme. Dette kan kun realiseres i samarbejde med universiteter i det øvrige Arktis. En uddannelse, der kobler praktik og forskning vil give os en ny generation af højt kvalificeret arbejdskraft, der kan indgå i turismeudviklingsarbejdet regionalt såvel som nationalt.

Endnu en gang tak for det gamle år, og med ønske om et fortsat godt samarbejde

 

Anders Stenbakken

Visit Greenland