Grønland er attraktiv trods skærpelser

Visit Greenland deltog sammen med World of Greenland Arctic Circle, Royal Arctic Logistics og Blue Water under Seatrade Europe i Hamburg i dagene 8. – 11. September 2015.

Generelt set reagerede de store rederier positivt på den nye krydstogtsafgift, der igen har fået rederier med store skibe til at se på Grønland som destination fremover. Grønland og arktis er stadig meget attraktivt, men skærpede regler for sejlads i arktis giver også begrænsninger.

Generelt set reagerede de store rederier positivt på den nye krydstogtsafgift, der igen har fået rederier med store skibe til at se på Grønland som destination fremover.

Enkelte rederier omtalte Grønland som et stort aktiv og planlægger større programmer for de kommende år.

Større programmer for de kommende år

Der var fortsat god interesse for Arktis og Grønland. Enkelte rederier omtalte Grønland som et stort aktiv og planlægger større programmer for de kommende år.

Det var ligeledes glædeligt, at der var møder med en række nye rederier, der ikke sejler til Grønland nu, men som er begyndt at overveje det.

Blandede reaktioner

Blandede reaktioner på forslag til nye regler for sejlads ved Grønland Visit Greenland tog til messen spændt på, hvordan rederierne ville reagere på de varslede nye søsikkerhedsregler og den kommende Polarkode. Tilbagemeldingerne fra rederierne var generelt positive på, at de nye regler tager udgangspunkt i Polarkoden som er ens for alle polare farvande.

Der er varslet nogle stramninger i de nationale regler for sejlads i forhold til Polarkoden, heriblandt et minimumskrav til isklasse for skibe med mere end 250 passagerer i dele af grønlandsk farvand.

Det blev klart, at et sådant krav vil medføre at nogle rederier må stoppe sejlads i disse områder – men også at andre rederier bød de nye stramninger velkomne, da de vil gøre disse områder mere eksklusive.

Der er varslet nogle stramninger i de nationale regler for sejlads i forhold til Polarkoden, heriblandt et minimumskrav til isklasse for skibe med mere end 250 passagerer i dele af grønlandsk farvand.

To meget store rederier oplyste at ændringen betyder, at de nu seriøst overvejer anløb i Grønland på vej over Atlanten.

Generel positiv modtagelse

Den foreslåede lodspligt for skibe med mere end 250 passagerer blev mødt med bekymring fra nogle rederier, da den sandsynligvis vil betyde store ekstra omkostninger. Det var derfor et stærkt ønske fra de rederier, der har sejlet i Grønland i mange år, at der bliver mulighed for at erfarne skibsførere kan få et lodsfritagelsescertifikat som det kendes fra bl.a. Svalbard.

Generel positiv modtagelse af ændrede afgifter Afskaffelsen af passagerafgiften og indførelse af en havneafgift i stedet blev modtaget positivt, særligt fra rederier med meget store skibe. To meget store rederier oplyste at ændringen betyder, at de nu seriøst overvejer anløb i Grønland på vej over Atlanten.

Bedre infrastruktur

”Vi oplevede desværre, at nogle kunder med mindre skibe endte med at betale mere end før afgiftsomlæggelsen. Konsekvensen bliver at de fremover vil planlægge deres togter med færre anløb.

Det er rigtigt ærgerligt, men for de fleste skibe betyder de nye afgifter færre omkostninger og forhåbentlig også flere skibe til Grønland i de kommende år”, vurderede Gorm Diernisse fra Royal Arctic Logistics.

Den nye havn i Nuuk, der vil skabe et passagerområde uden kraner og containere, blev modtaget meget positivt. Ligeledes blev tankerne om forbedret infrastruktur i Kangerlussuaq, der er en vigtig passager udskiftningshavn, taget meget vel imod.

Hvilken virkning disse tiltag konkret får, ved vi først når de står færdige, men det var et vigtigt signal at der arbejdes for forbedring af havneforholdene i Grønland.

Den nye havn i Nuuk, der vil skabe et passagerområde uden kraner og containere, blev modtaget meget positivt.

”Selvom der er konkurrence i det daglige, viser vi at vi har en fælles interesse i at gøre Grønland synligt udadtil og tiltrække flere rederier."

En fælles Grønlandsstand

En fælles Grønlandsstand – et positivt og godt signal De grønlandske deltagere var enige i, at den fælles stand for Grønland sender et vigtigt og stærkt signal til branchen om, at vi samarbejder om at promovere Grønland som krydstogtsdestination.

”Selvom der er konkurrence i det daglige, viser vi at vi har en fælles interesse i at gøre Grønland synligt udadtil og tiltrække flere rederier.

Det er vigtigt for erhvervet og for Grønland” afslutter Kenneth Skovbjerg Pedersen fra Blue Water Greenland.

For oplysninger vedrørende denne artikel, kontakt Mads-Daniel Skifte eller Anders la Cour Vahl på cruise@greenland.com