Aspiration og inspiration

Sydgrønland har taget tråden op fra bl.a. Nuuk og Destination Arctic Circle og er nu igang med et bredt anlagt udviklingsprojekt i regionen, der både skal etablere et mere tydeligt brand, sikre optagelsen af et nyt grønlandsk UNESCO område og udvikle eksisterende produkter med øje for Island som indfaldsvej til regionen.

Nye fotos fra Sydgrønland

Visit Greenland gennemfører årligt 3-4 fotoopgaver i regionerne med fokus på understøttelse af historiefortællingen rundt om eksisterende brands og produkter.

I sommeren 2015 gik turen til områderne i Sydgrønland omkring Qaqortoq, Narsaq og Narsarsuaq, især for at styrke den visuelle præsentation af vandring, fåreholdersteder, samt oplevelser i Igaliku og Narsaq.

Ligesom tidligere projekter i bl.a. Nordgrønland, Destination Arctic Circle og Østgrønland var arbejdet et tæt samarbejde mellem lokale aktører, destination og Visit Greenland, og turen har produceret mere end 250 fotos, der alle bliver offentligt tilgængelige i starten af 2016.

%MCEPASTEBIN%

Visit Greenland gennemfører årligt 3-4 fotoopgaver i regionerne med fokus på understøttelse af historiefortællingen rundt om eksisterende brands og produkter.

Som Visit Greenlands involvering i en række initiativer i Sydgrønland, der bl.a. skal lede frem til regionens optagelse på UNESCOs verdensarvsliste

Fra enkeltprojekt til regional udviklingsplatform

Samtidig fungerede projektet som springbræt for Visit Greenlands involvering i en række initiativer i Sydgrønland, der bl.a. skal lede frem til regionens optagelse på UNESCOs verdensarvsliste og et nyt brand for regionen.

Første skridt er en bredt funderet branding workshop i januar 2016, der har til formål at identificere regionens kerneværdier og positionere Destination South Greenland i forhold til både Pioneering Nation brandet og regionale brands andre steder i Grønland.

Workshoppen bliver et tværgående samarbejde med private og offentlige turisme- og erhvervsinteressenter, og den udgør en platform for videre fokus i regionen for både Destination South Greenland og Visit Greenland.

Farm Holidays i Sydgrønland og Island

En udløber af Visit Greenlands besøg i sommeren 2015 er genoptagelsen af arbejdet med oplevelser på regionens fåreholdersteder som et ikonisk sydgrønlandsk produkt.

Fåreholderne spiller en vigtig rolle for mange af gæsterne i den nordlige del af regionen og netværket af vej- og stiforbunde gårde udgør rygraden i en infrastruktur af oplevelser, hvor vandring, lokal kultur, kajaksejlads, kulturlandskaber og forhistorie spiller sammen i en stærk og let genkendelig blanding.

Fåreholderoplevelserne er samtidig bundet sammen med områdets byer og bygder gennem transportnetværk og hotelovernatninger samt turprodukter i Narsaq, Narsarsuaq og Qaqortoq.

Visit Greenland indgår derfor i et tæt samarbejde med Destination South Greenland og en række fåreholdere i 2016, så der kan skabes en dybere forbindelse til lignende islandske produkter i netværket Icelandic Farm Holidays.

Gårde udgør en rygraden i en infrastruktur af oplevelser, hvor vandring, lokal kultur, kajaksejlads, kulturlandskaber og forhistorie spiller sammen i en stærk og let genkendelig blanding.

Parallelt med brand-udviklingen og Farm Holiday initiativet bygger Visit Greenland videre på fotoarbejdet i sommeren 2016

Partnerskab med Icelandic Farm Holidays

Icelandic Farm Holidays (IFH) er et netværk af islandske gårde, der sammen ejer IFH. Selskabet har til formål at udvikle og promovere turisme til gårdene i det islandske netværk, og IFH ser projektet som en mulighed for både at lære fra deres grønlandske partnere og videreformidle islandske erfaringer på området.

Det flerårige Farm Holiday arbejde fokuserer på produktudvikling, kvalitetsforbedring og videnssamarbejde mellem Sydgrønland og Island og leder i sidste ende frem til et fam-trip i regionen med et gårdsturisme tema indenfor et par år.

Parallelt med brand-udviklingen og Farm Holiday initiativet bygger Visit Greenland videre på fotoarbejdet i sommeren 2016 med tre fokuspunkter: 

  • Nye billeder fra sydlige områder af Sydgrønland, især omkring Tasermiut fjorden
  • UNESCO understøttende, oplevelsesfokuserede billeder i stil med Visit Greenlands øvrige visuelle materialer, i samarbejde med Kommune Kujalleq
  • Yderligere fotos til Farm Holiday projektet, der fungerer som markedsunderstøttende produktfortællinger.