I tæt samarbejde med business-to-business partnere i og udenfor Grønland har Visit Greenland taget initiativ til et nyt koncept for fotoproduktioner og visuelle fortællinger, der skal sikre løbende produktion af bredt anlagte fotoserier og bedre muligheder for flerstrenget produktmarkedsføring og branding.

Visit Greenland har taget initiativ til et nyt koncept for fotoproduktioner

Den nationale Flickr fotodatabase er i dag en etableret platform

Videreudvikling af Flickr databasen

Den nationale Flickr fotodatabase på media.gl er i dag et etableret og velkendt koncept, der bruges bredt af samarbejdspartnere både i og udenfor Grønland.

Databasen er under løbende udbygning og videreudvikling, og ved siden af produktion og indkøb af små billedserier og enkeltbilleder har Visit Greenland i 2014 påbegyndt en ny arbejdsform, hvor vi i samarbejde med partnere fra turisterhvervet producerer oplevelsesfortællinger, der kommer bredt rundt om visualiseringen af en grønlandsk adventure oplevelse.

Dette gør vi ved at indgå samarbejdsaftaler med turoperatører, der selv tager initiativ til at igangsætte et samarbejde, aktivt bistår med logistisk støtte og leverer indspil til udviklingen af et koncept for, hvordan en given serie billeder skal tage sig ud.

Fra idé til fotoserie

Visit Greenland tager på baggrund af en henvendelse fra en samarbejdspartner en dialog om hvilket produkt der skal fotograferes, og hvad operatørernes ønsker er til fortællingen. Vi vurderer samtidig hvordan opgaven skal vinkles, så den passer med stilen i den nationale Pioneering Nation branding, og hvordan den skal prioriteres i forhold til andre lignende opgaver.

Et samarbejde af denne art muliggør billedserier med mange forskellige anvendelsesmuligheder, fordi der er tilstrækkeligt mange fotos i en serie til at både turoperatøren, eksterne samarbejdsparterne, medieplatforme, websites, sociale medier og vi selv kan fortælle forskellige historier med varierende vinkler på billederne.

Billederne er gratis at anvende og gøres samtidig frit tilgængelige til download og deling via Flickr under en nyudviklet licens, der muliggør bred anvendelse i en række markedsføringssammenhænge knyttet til promovering af Grønland som adventure destination. Og ved at gøre resultatet af et specifikt samarbejde tilgængeligt for en bredere brugergruppe øges værdien af produktionen betragteligt.

Et samarbejde af denne art muliggør billedserier med mange forskellige anvendelsesmuligheder

Et af de første eksempler på en mere helhedsorienteret visuel fortællestil blev produceret i august i år sammen med en ny kajakoperatør i Diskobugten.

Ny kajakoplevelse i Diskobugten

Et af de første eksempler på en mere helhedsorienteret visuel fortællestil blev produceret i august i år sammen med en ny kajakoperatør i Diskobugten.

Marc Carreras fra Ilulissat har etableret et samarbejde med PasGrau International under navnet PGI Greenland, og de har indgået en samarbejdsaftale med North Greenland Adventure om logistisk støtte i lokalområdet, der har resultateret i, at der fra sommeren 2014 er etableret et helt nyt og veludrustet kajakcenter i de rustikke maritime bygninger omkring restaurant H8 i Oqaatsut.

Grønland savner i udtalt grad tilgængelige kajakoplevelser, der kan skaleres efter brugernes adventure niveau, og kajakcenteret i Oqaatsut kan levere netop den form for produkttilpasning der gør, at både begyndere og øvede nu kan få aktive oplevelser i bugten mellem isfjelde og hvaler.

Fra fotoserier til visuelle fortællinger

Nyhedsværdien i produktet og manglen på kajakfotos i den nationale fotodatabase gjorde det let at se denne opgave som et pilotprojekt for kommende fotosamarbejder rundt om i landet.

Men endnu mere centralt er det, at Marc Carreras og North Greenland Adventure var villige til at bruge tid og kræfter på at organisere en heldags fotosession med statister, guide og  bådtransport, så billederne ikke afhang af en skemalagt tur, men i stedet kunne produceres i det tempo, som var nødvendigt for at få de fotos, som alle partnerne ønskede.

Projektsamarbejdet resulterede således i en fortælling på 25 fotos, der allerede nu bruges af den lokale aktør, deres internationale samarbejdspartner PGI og Visit Greenland. Billederne kan derudover anvendes af alle andre interesserede parter, der ønsker at lave enten fokuseret produktmarkedsføring eller bredere branding og storytelling og de er gjort tilgængelige på den nationale Flickr database.

For Visit Greenland betyder denne projektmodel, at vi i fremtiden i stigende grad vil kigge på samarbejdsmuligheder, hvor turoperatører, regionale destinationer og andre partnere aktivt tager stilling til hvorfor og hvordan de gerne vil fortælle historien om et produkt, en oplevelse, en destination eller lignende, og vi tager meget gerne en snak med interesserede parter om mulige fotosamarbejder af denne art.

Skriv til photos@greenland.com for mere info.

Et pilotprojekt for kommende fotosamarbejder