Visit Greenland har udviklet en model til kontinuerlig indsamling af præcise tal på antallet af turister.

Indsamling af præcise tal på antallet af turister

Grønland har aldrig haft præcise tal på antallet af turister. Vækstmål, beregninger af turismens omsætning og markedsføringstiltag har derfor hidtil været baseret estimater.

Visit Greenland har derfor udviklet en model til kontinuerlig indsamling af præcise tal på antallet af turister (baseret på WTOs turistdefinition) i Grønland fordelt på bopælsland. Data indsamles gennem registrering af samtlige afrejsende passagerer på internationale flyvninger fra Grønland.

Registreringer påbegyndtes i 2014 og realiseres i samarbejde med Grønlands Statistik, Departement for Erhverv og Mittarfeqarfiit (Grønlands Lufthavnsvæsen).

Trykskærme til registrering i alle lufthavne med internationale afgange

I starten af 2015 placerer Visit Greenland trykskærme til registrering i alle lufthavne med internationale afgange. Denne metode er udviklet i tæt samarbejde med det personale, der fysisk udfører registreringerne til at være enkelt, hurtigt og nemt at betjene.

Trykskærmene afløser de håndholdte stregkodescannere, der er blevet brugt siden juli 2014. Dette system viste sig dog i løbet af efteråret 2014 at være for tidskrævende og ustabilt. En konsekvens var, at vi fik et utilstrækkeligt og mangelfuldt datagrundlag fra efteråret 2014, der ikke gav det ønskede overblik over antallet af turister.

Afhængigt af lufthavnen foretages registreringerne ved check-in eller i forbindelse med Security check.

Med registreringssystemet er det målet at få præcise tal på, hvor de rejsende kommer fra og dermed hvorledes de forskellige markeder udvikler sig.

Hvilken type informationer registreres?

Afhængigt af lufthavnen foretages registreringerne ved check-in eller i forbindelse med Security check.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger, kun bopælsland, afgangslufthavn og registreringstidspunkt. Alle registreringer sendes til Grønlands Statistik, der står for bearbejdning, publikation og upload til tourismstat.gl

Med registreringssystemet er det målet at få præcise tal på, hvor de rejsende kommer fra og dermed hvorledes de forskellige markeder udvikler sig. Ved at spørge til bopælsland bliver det også muligt at adskille bosiddende i Danmark fra bosiddende i Grønland, der alle er danske statsborgere.

Hvordan bliver data anvendt?

Data vil blive anvendt nationalt og regionalt i forhold til tendensanalyser på forskellige markeder, i målretning af og effektmåling for markedsføringstiltag og som basistal for beregning af turismens økonomiske betydning for Grønland.

Data vil ligeledes kunne parres med de allerede eksisterende data fra segmenteringsundersøgelserne i de forskellige regioner samt overnatningsstatistikkerne, og vil både på regionalt og nationalt niveau give et langt bedre billede af turismen.

Resultaterne af registreringerne vil løbende blive suppleret med stikprøveundersøgelser for at afdække eksempelvis gennemsnitligt forbrug og formål med rejsen.

For yderligere information, kontakt: Visit Greenland, Souschef Anders la Cour Vahl, anders@greenland.com

Data vil blive anvendt nationalt og regionalt i forhold til tendensanalyser på forskellige markeder.