Turistbranchen har været gode til at imødekomme de arrangerede presserejser med gode rabatter på fx hotelovernatninger, udflugter, middage mv.

Gennem et sponsorbilletsamarbejde med Air Greenland sikrer det nationale turistråd sammen med luftfartsselskabet, at Grønland får positiv omtale som destination hvert år svarende til millioner af kroner, hvis man skulle indrykke annoncer i stedet for omtalen.I år har vi således sørget for at få 35 individer af sted til Grønland repræsenterende 30 medier i alt fra lande som Danmark, Tyskland, USA, England, Frankrig, Japan og Kina blandt andre. Antallet af journalister, kamerahold, fotografer mv. er faldet over de seneste år pga. budgetnedskæringer, men dog ikke proportionelt med bortfaldne brandingmidler.

Det skyldes blandt andet, at turistbranchen har været gode til at imødekomme de arrangerede presserejser med gode rabatter på fx hotelovernatninger, udflugter, middage mv.

En hovedforudsætning for, at vi dermed kan fortsætte med at invitere samme antal journalister – og ideelt set mange flere de kommende år – er netop, at hele værdikæden af virksomheder fra bookning af billet til udflugtsarrangøren helt eller delvist kan sponsere sine produkter mod at få eksponering af medierne.Som regel vil det foregå ved at ens virksomhed bliver nævnt i artiklen eller til sidst i faktabokse med links, prisoplysninger mv. Positiv omtale kan selvsagt aldrig garanteres, men så længe varen leveres, er det hovedreglen mere end undtagelsen, at ens virksomhed nævnes, og Visit Greenland gør naturligvis sit for at påvirke medierne i den retning ud fra noget-for-noget-princippet.Visit Greenlands konkrete rolle i presserejsearbejdet er først og fremmest at screene medierne, så vi sikrer, at vi får de bedst egnede medier hertil fra de rigtige markeder, og som passer til de elleve segmenter af turisttyper, som besøger Grønland.

Dernæst planlægger vi rejsen – som oftest er individuelle rejser à 1-3 personer typisk, i modsætning til de mange gruppepresserejser, vi tidligere har gennemført for få år siden – i tæt samarbejde med medierne naturligvis. Og selvsagt også i tæt samarbejde med aktørerne i alle regioner.

Visit Greenlands konkrete rolle i presserejsearbejdet er først og fremmest at screene medierne, så vi sikrer, at vi får de bedst egnede medier hertil.

Vi forholder os til, hvilken efterspørgsel medierne selv kommer med, og hvad der rent praktisk kan lade sig gøre sæsonmæssigt.

At vi skulle have en forkærlighed for nogle regioner frem for andre er en misforståelse, særligt blandt ikke-turismefagfolk, som vi af og til støder på. Som nationalt turistråd favoriserer vi ikke en eller flere destinationer over andre, men forholder os til, hvilken efterspørgsel medierne selv kommer med, og hvad der rent praktisk kan lade sig gøre sæsonmæssigt.

Af praktiske grunde går vi i øvrigt efter kun at kombinere maks. to nærliggende regioner med hinanden i forbindelse med en presserejse.Vi modtager flest henvendelser fra medier selv, også via Air Greenland, som vi screener reaktivt, men vi går også ud proaktivt og inviterer medier hertil selv, eks. de større danske dagblades rejsesektioner, som plejer at være gode til at lave dobbelte opslag med flotte billeder.

For yderligere information om Visit Greenlands presserejsearbejde, skriv til press@greenland.com