Turisthøjsæsonen står for døren. Blandt turisterne vil der være nogle som vil udforske den grønlandske kyst og fjorde i havkajak. Kajakroerne, som tager til Grønland, er såmænd erfarne, men er vi som destination vant til at udleje kajakker?

Er vi opmærksom på hvilke regler der er tilknyttet i forbindelse med udlejning af kajakker? 

Ved du eksempelvis at en kajak betragtes på lige fod med passagerfartøjer. Hvis du ikke er, så er det nok en god ide lige at læse nedenstående.

ERHVERVSSEJLADS

Udlejning med fører

Udlejning af kajakker med guide vil høre under erhvervssejlads, og vil dermed være underlagt følgende bekendtgørelser:

 

"Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer"

 

"Bekendtgørelse om besætningsfastsættelse for mindre erhvervsfartøjer og grønlandske fiskefartøjer, som medtager op til 12 passagerer i indenrigsfart i Danmark og langs Grønlands kyster"

 

Rederen er ejeren af kajakkerne, skibsføreren er guiden/instruktøren og passagererne er kunderne. 

Ved erhvervssejlads har passagerne (kunderne) en forventning om at der er styr på sikkerheden i forbindelse med sejladsen, og at de vil blive reddet i tilfælde af en alvorlig ulykke. Der er derfor i bekendtgørelserne stillet krav til bådeførerens kvalifikationer samt krav om udarbejdelse af en sikkerhedsinstruks.

 

Det er op til sejladsarrangøren at vurdere, i hvilket område han/hun kan sejle, og stadig sikre sig at alle passagerer kan blive reddet i tilfælde af en alvorlig ulykke. Det er altså ikke op til myndighederne at vurdere hvor sejladsen må finde sted ud fra assistancens tilgængelighed, denne vurdering må sejladsarrangøren lave.

 

Det samme gør sig gældende omkring antallet af passagerer. I reglerne er der mulighed for sejlads med op til 12 passagerer, men dette betyder nødvendigvis ikke, at en kajakinstruktør kan sejle med 12 kajakker.

 

Her er det igen op til sejladsarrangøren at vurdere, hvor mange passagerer (altså kajakker) han/hun kan tage med ud at sejle, eller hvor mange besætningsmedlemmer det er nødvendig at have til en gruppe passagerer, for at det stadig er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt at gennemføre sejladsen, og for at man sikre sig at alle passagerer kan blive reddet i tilfælde af en alvorlig ulykke.

FRITIDSSEJLADS

Udlejning uden fører, kajakker/reder hjemmehørende i Grønland

Ved sejlads med fartøjer uden fører, er der tale om fritidssejlads, hvorfor Søfartsstyrelsens regler for fritidssejlads gælder: 

 

"Bekendtgørelse om sikkerhed ved sejlads med fritidsfartøjer samt sikkerhedskrav til fritidsfartøjer over 24 meter i længde". (Hvor meddelelser L fra Søfartsstyrelsen tidligere gjaldt).

 

I denne bekendtgørelse er der beskrevet forskellige udstyrskrav til fartøjet, og derudover er fartøjets fører ansvarlig for at der findes redningsveste til alle ombordværende. Der stilles ikke de samme krav om sikkerhedsinstruks, idet der er tale om fritidssejlads.

Forsikring

Hvad angår forsikring, er der krav om at transportøren, der udfører erhvervsmæssig passagertransport med et skib, har pligt til at tegne forsikring for transportørens ansvar for passagerer og deres bagage. Denne forsikring kun vil dække i det omfang passagererne er om bord på skibet, og ikke i det tilfælde hvor en passager går en fjeldtur og brækker benet.

 

Hvad angår spørgsmålet om forsikring og risikoindehaver rollen i forbindelse med turisters eventuelle ulykker i land, må man tage kontakt til det lokale redningsberedskab, da dette ikke er søfartsmæssig reguleret.

 

Du kan læse mere om forsikring for passagerer på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Da sejlads i Grønland kan være farligt, opfordrer vi alle som tilbyder kajaksejlads eller udlejning af kajakker at sætte sig ind i reglerne.

Hvis du har spørgsmål eller tvivl om reglerne, så kan man kontakte Søfartsstyrelsens afdeling i Grønland:

Email: nuuk@dma.dk

Telefon: +299 32 54 44

 

God sommer!