Stærkt partnerskab

Hos Visit Greenland er vi altid på udkig efter stærke partnerskaber når nye projekter skal udarbejdes. I vinterhalvåret 2014/2015 samarbejdede vi med Icelandic Mountain Guides i Island, Travellodge Greenland, Siggi Tours i Østgrønland og Air Iceland om en udvidelse af vintersæsonen i Ammassalik området.

Projektets formål var at udvikle og dyrke den regionale platform for adventure turismen ved at udvikle nye visuelle materialer, forbedre infrastrukturen ved nuværende produkter, skabe ny viden om de udfordringer og muligheder som hersker blandt den gruppe af operatører som sender adventure rejsende til Østgrønland.

I vinterhalvåret 2014/2015 samarbejdede vi med Icelandic Mountain Guides i Island, Travellodge Greenland, Siggi Tours i Østgrønland og Air Iceland om en udvidelse af vintersæsonen i Ammassalik området.

I sidste ende blev der, ud af projektet produceret en lang række nye produkter i form af billeder, kortfilm (hvoraf den ene vandt Adventure in Motion konkurrencen som den bedste oplevelses turisme film i 2015)

Icelandic Mountain Guides havde en central rolle i etableringen, afviklingen og styringen af projektet, hvor Visit Greenlands rolle var som den styrende og organiserende partner. De seks måneder som gik fra ide til udførelse og de fælles anstrengelser, viser hvordan Visit Greenland altid er på udkig efter projekter som man kan tilslutte sig, såfremt disse projekter kan leve op til nogle forventninger omkring økonomi og udvikling.

I sidste ende blev der, ud af projektet produceret en lang række nye produkter i form af billeder, kortfilm (hvoraf den ene vandt Adventure in Motion konkurrencen som den bedste oplevelses turisme film i 2015) samt historier fra en to ugers rejse til Østgrønland. Derudover brugte de involverede kommercielle aktører turen til at teste nye produkter, omforme ruter, styrke forbindelserne til service udbyderne samt vurdere muligheder og udfordringer for nye og eksisterende vinter oplevelser i regionen.

 

Adventure in Motion Winner: Skiing Greenland's Remote Peaks

Efter turen opsummerede Ella Grødem fra Icelandic Mountain Guides det ganske nydeligt, da hun sagde:

"Det er tidskrævende for en kommerciel operatør til at indgå i et samarbejde som dette, og vi valgte kun projekter med klare mål og konkrete resultater. Så for os var det en fremragende mulighed for at kombinere forretningsudvikling og en mere generel markedsorienteret indsats for at forbedre vinter turisme i Østgrønland.

Vi deltog dog kun i projektet fordi vi blev tilbudt en chance for at tage del i styringen af ​​processen og derved skabe en rolle for os selv, som passer både med vores eget behov for resultater samt for projektet i øvrigt. Alle partnerskaber kræver kompromiser, men hvis du forstår din egen rolle er det lettere at tjene et større formål og stadig nå sine egne mål ".

"For os var det en fremragende mulighed for at kombinere forretningsudvikling og en mere generel markedsorienteret indsats for at forbedre vinter turisme i Østgrønland." - Ella Grødem fra Icelandic Mountain Guides

VIGTIGSTE RESULTATER

Blandt de mange ting fundet i projektet, ønsker vi især at fremhæve følgende vigtige punkter:

● Begrebet "Vinter i Grønland" skal være en mere vægtig historie fortalt på tværs af forskellige online og offline platforme for at gøre det mere tiltrækkende for en bredere vifte af adventure rejsende. Dette job tilfalder især Visit Greenland og vil blive implementeret først og fremmest gennem en ny online-vinter-platform på greenland.com som samler historier og produkter i relation til vintersæsonen. Ligeledes er alle billeder fra projektet offentligt tilgængelige på flickr.com/ilovegreenland.   

● Mange gæster ønsker at udvide deres Grønlandsoplevelser med kulturelle produkter, men sådanne oplevelser findes ikke i det omfang som operatørerne ønsker, hvilket er i overensstemmelse med resultaterne fra The Greenland Mapping Project, som også viser at gode, lokalt forankrede kulturelle oplevelser er der hvor der er et behov for markant produktudvikling i hele landet.     

● Nordlyset er et uudnyttet potentiale, der bør udnyttes langt mere end det bliver i dag.

● Kommunikation med lokale udbydere kan være en alvorlig udfordring, og der er et behov for at hjælpe interessenter i Grønland i at blive langt professionelle end i dag.

● Salg af Grønland som en vinter destination har indtil nu været ret fokuseret på Østgrønland og Ilulissat, med Destination Arctic Circle som et spirende potentiale.

● Lige nu fungerer  Grønland fungerer mere som en tilføjelse til en Islandsrejse, men flere og flere operatører er begyndt at se Grønland som en destination der kan stå alene med Island som midtpunkt for flytrafikken. Men ledig flykapacitet er altafgørende ved salg af grupperejser til Grønland, men de nuværende fartplaner og den begrænsede sædekapacitet fungerer som en flaskehals.     

● Hvordan man måler succesen, hvorvidt en operatør fokuserer på bløde eller hårde oplevelser er ligegyldigt, så længe historien og produktkvaliteten i forhold til virksomhedens eget brand og profil passer med gæsternes forventninger og produkt oplevelse.

●Der er behov for at lokale udbydere i Grønland bedre forstår de specifikke markedsbehov, og de krav som de rejsende stiller. Visit Grønland kan bidrage med at skabe stærkere forbindelser i B2B kæden, fra lokale til internationale operatører. 

● Samarbejde med lokale udbydere er altafgørende når ens rejse skal planlægges og lokale uoverensstemmelser må ikke skubbe behovet for grundlæggende samarbejde i baggrunden, da dette vil sinke nødvendige udviklingsinitiativer. 

● Kvaliteten på overnatningssteder er afgørende for mange rejsende, og forbedringer hvor der er opmærksomhed på markedsbehovene anbefales for Østgrønland, især for bygderne.