I 2015 har Visit Greenland fokuseret på udviklingen af ekspeditionskrydstogter i Grønland. Et af de vigtigste initiativer er samarbejdet med Hurtigruten, et førende selskab indenfor krydstogtsturismen, hvor det har handlet om at udvikle visuelt og skriftligt materiale samt at indhente viden og holdninger fra skibe, turister og lokale.

Ekspeditionskrydstogter

En ny ramme for turismen blev taget op til debat i år i det grønlandske krydstogtsforum. Her blev det gennemgående anerkendt at krydstogtspassagererne er ved at blive yngre, mere aktive og at de kræver oplevelser som kræver mere aktiv deltagelse fra deltagernes side. Dette gælder især gæsterne ombord på de såkaldte ekspeditionsskibe i Grønland.

...krydstogtspassagerernes gennemsnitsalder er faldende...

Billedmaterialet viser gæster der oplever Grønlands natur og kultur igennem aktiviteter så som vandring, kajaksejlads og i omgang med lokale folk i events der er både planlagte og uplanlagte

Cruising Greenlands fotos og historier

For at fremme udviklingen af denne rejsetrend besluttede Visit Greenland at sende et lille hold ombord på Hurtigrutens skib, Fram, for at deltage i Greenland Explorer rejsen. Denne ekspedition blev særligt udvalgt p.g.a. de lidt blødere adventure oplevelser, som blev tilbudt både ombord på skibet og på land i Vestgrønland. 

Deruover er der behov for at forbedre begrebet storytelling i byen samt forbedre de besøg der tilbydes i bygderne på vestkysten, da det er en rejse med fokus på kultur mere end natur-baserede oplevelser.

Ved hjælp af en fotograf, samt en producer som havde fokus på indholdet, skabte Visit Greenland et billedmæssigt indhold som i første omgang er til eget brug parterne imellem, men som senere efter planen skal frigives til fleres brug. 

Billedmaterialet viser gæster der oplever Grønlands natur og kultur igennem aktiviteter så som vandring, kajaksejlads og i omgang med lokale folk i events der er både planlagte og uplanlagte.

Hjemmeside for cruise ekspeditioner

Billedmaterialet og den indhentede viden vil blive brugt på at udvikle et nyt underafsnit af greenland.com. En side som vil vise den ægte krydstogtsoplevelse i landet, samt fremhæve bygder som sjældent modtager besøg af andre end netop krydstogtskibe. Det vil give turisterne og turistindustrien en bedre forståelse for hvad der kan tilbydes i Grønland.

Den indsamlede viden fra rejsen er tillige i færd med at blive grundigt diskuteret med både lokale og internationale interessenter. Som eksempel kan nævnes Visit Greenlands opfølgende møder med Hurtigruten om hvordan samarbejdet kan foregå for at forbedre fremtidige oplevelser.

Derudover vil repræsentanter komme med indlæg til AECO-konferencen om hvordan CSR-muligheder kan bruges og om hvordan man forbedrer forholdet mellem skibet og lokale interessenter på land. 

Det vil give turisterne og turistindustrien en bedre forståelse for hvad der kan tilbydes i Grønland

Forøgelse af den lokale viden om krydstogtsturisme

Den viden som er blevet indhentet, herunder praktisk viden omkring planlægning på skibet og gæsternes forventninger vil blive brugt i forbindelse med Port Readiness-workshops som skal afholdes forskellige steder regionalt/lokalt til næste forår, således at man kan forberede involverede parter i fremtidige besøg næste år. Det påtænkes også en mere generel henvendelse til Grønlands borgere både via tryksager og online medier.

Spørgsmål omkring udarbejdelsen af indholdsmaterialet rettes til Mads eller til Tanny. Spørgsmål om krydstogtsturisme generelt rettes til Anders eller til Mads.