Visit Greenland indsender løbende høringssvar på love og bekendtgørelser, der har relevans for turismens rammebetingelser.

Overordnet er målsætningen for Visit Greenlands høringssvar, at skabe de bedst mulige rammebetingelser for vækst i det grønlandske turismeerhverv med et samfundsøkonomisk perspektiv og under hensyntagen til sikkerhed, natur og miljø.