Visit Greenland lægger hermed projektmanagement opgaven for Vestnorden Travel Mart 2017 i udbud.

D. 19. – 21. September 2017 afholdes rejsemessen, Vestnorden Travel Mart, i Nuuk, med deltagelse af ca. 350 turismeaktører. Forberedelserne påbegyndes ultimo oktober 2016.

Project Manager varetager selvstændigt og i samarbejde med Visit Greenland og Styregruppen for VNTM 2017 hele projektplanlægning og projektafviklingen.

Project Manager har overblikket over hele projektet og dets delelementer, og vil undervejs rapportere omkring projektets status til Visit Greenland og Styregruppen. Følgende er hovedopgaverne for Project Manager:

  • Forestå projektplanlægning og afvikling ift. til købere og sælgere 

  • Forestå information til alle interessenter; herunder de enkelte landes turistråd 

  • Varetagelse af den overordnede/udførende projektkoordination i samarbejde med Visit Greenland og Styregruppen. 
  • Udarbejdelse af tidsplaner for projektets faser i samarbejde med Visit Greenland og Styregruppen.

  • Udarbejdelse af budgetter for hele projektets afvikling samt varetagelse af den løbende økonomiske opfølgning og udarbejdelse af budgetopfølgning til Visit Greenland 1 gang om måneden 


Frist for bud på licitation er fredag d. 14 oktober.

Yderligere information om opgaven fås ved henvendelse til

Visit Greenland, Laila Kreutzmann laila@greenland.com