Kære læser,

Turismen involverer på mange niveauer erhvervslivet samt den grønlandske befolkning, og er som sådan en væsentlig bidragsyder til den grønlandske økonomi.

Strategien henvender sig derfor bredt til alle, der arbejder direkte eller indirekte med oplevelseserhverv/turisme - fra aktørerne der møder turisterne direkte, til kommuner og administrationer, der arbejder med rammevilkår for turismen, samt uddannelsesinstitutioner, der medvirker til at skabe og formidle viden om erhvervet.

Visit Greenlands turismestrategi 2016 – 2019 opdaterer strategien fra 2012 – 2015 med udgangspunkt i den ny nationale turismestrategi og med henblik på at reagere på de ændringer, vi har set i turismeerhvervet globalt og herhjemme over de seneste 3 år.

Derfor er udgangspunktet for strategien status på turismen i dag, planlagte rammeforbedringer samt dokumenterbare tendenser i Grønland og på det internationale marked.

Strategien giver et overblik over de prioriteringer og justeringer, der er nødvendige i Visit Greenlands arbejde for mere effektivt at kunne fremme udvikling og vækst i erhvervet for de kommende tre år.

God læselyst
Anders Stenbakken Visit Greenland

DOWNLOAD STRATEGIEN SOM PDF HER