Download den samlede pdf booklet

Adventure værdier i øjenhøjde
På globalt plan har adventure turisme operatører i gennemsnit mere end 40 ansatte, og med industriens fortsatte vækst vil dette mønster uden tvivl skifte i retning af større og stærkere virksomheder i de kommende år.

I Grønland er billedet dog fortsat et andet, når vi kigger på de virksomheder, der af egen vinding implementerer værdier som bæredygtighed og ansvarlighed i virksomheden.

Samtidig er der langt færre menneskelige og økonomiske ressourcer til rådighed på vores hjemlige arbejdsmarked, men det forhindrer ikke en række lokale virksomheder i at praktisere adventure turisme i en størrelsesorden, der passer med grønlandske forhold og muligheder.

Et landskab i tre dimensioner
Greenland Outdoors er en lille turudbyder i Kangerlussuaq, der på et udtalt værdigrundlag baseret på bæredygtighed og ansvarlighed leverer produkter, der er tydelige eksempler på, at adventure ikke behøver at være stort anlagt og koste mange penge for at være en succes.

Stifteren Jens-Pavia Brandt fokuserer på en kombination af natur-, kultur- og dyrelivsoplevelser og lægger vægt på, at gæster, der kommer ud i den grønlandske natur, føler sig som en del af et tredimensionelt landskab der også indeholder historier om nutidens og tidligere tiders brug af landet og dyrelivet.

Kerneprodukterne er kajaksejlads, dyrelivsoplevelser, vandreture, kulturhistoriske oplevelser og historiefortælling - ofte i en kombination af flere oplevelser på samme tur.

Stifteren Jens-Pavia Brandt fokuserer på en kombination af natur-, kultur- og dyrelivsoplevelser.

”Glæden ved at være i naturen og leve af naturen er den grundlæggende drivkraft bag dette"

Lokal forankring i Kangerlussuaq
Greenland Outdoors begyndte med realiseringen af en drøm, drevet af passionen om at formidle de naturoplevelser, som Jens-Pavia selv har i Kangerlussuaq, hvor han i dag bor sammen med sin familie.

"Ideen om at starte mit eget firma med ture i naturen har jeg haft meget længe”, fortæller Jens-Pavia. ”Glæden ved at være i naturen og leve af naturen er den grundlæggende drivkraft bag dette, og da jeg arbejdede som styrmand tilbragte jeg mange timer med at spejde ind på land og forestille mig, hvor fantastisk det må være at kunne udforske den spændende kyst og indlandet vi sejlede forbi.”

Samtidig følte han et behov for, at flere i Grønland bruger deres erfaringer til at skabe oplevelser for andre:

“En af de oplevelser der fik mig til at starte Greenland Outdoors kommer fra min tid på Iscentralen i Narsarsuaq, hvor jeg så hvordan mange udlændinge kommer for at guide turister. Nogle guider havde aldrig været i Grønland før, og jeg følte at dette måtte være en opgave vi selv burde løse i Grønland i så vid udstrækning som muligt.”

På den baggrund etablerede han sig i Kangerlussuaq på et værdigrundlag, der handler om at give turisten den bedst mulige oplevelse af natur, dyreliv, kultur og historie.

“Jeg vil gerne gøre det på en ærlig måde, der både viser vort lands gode og mindre gode sider. Dette gjort med omtanke på naturen og dyrelivet, så vort aftryk i naturen bliver så lille og så skånsomt som muligt. Samtidig skal det ske med respekt for fangerfamilierne, som ikke skal have forstyrret deres jagt eller føle sig udstillede.”

Adventure turisme antager mange former og aktører i erhvervet udtrykker de grundlæggende værdier på forskellige måder, men i sidste ende er kernen i Jens-Pavias virksomhed klassisk adventure turisme med et udtalt fokus på kombinationen af natur, kultur og aktive oplevelser i et bæredygtigt perspektiv:

“Denne omtanke og de værdier ser jeg gerne Greenland Outdoors udvikle sig med også på sigt, så et ønske om økonomisk væskt ikke må overstige eller gå forud for de grundlæggende værdier. Samtidig vil jeg meget gerne være med til at uddanne nye grønlandske guider, som kan indgå i vores virksomhed - eller endnu bedre; starte deres egen virksomhed, som vi så efterfølgende kan samarbejde med.”

“Jeg vil gerne gøre det på en ærlig måde, der både viser vort lands gode og mindre gode sider. Dette gjort med omtanke på naturen og dyrelivet, så vort aftryk i naturen bliver så lille og så skånsomt som muligt"

LÆS DE ANDRE ARTIKLER I SERIEN OM ADVENTURE I GRØNLAND

 

HVAD ER ADVENTURE TURISME I GRØNLAND?

Adventure turismens kerneværdier er grundstenen i den grønlandske turisme. De kommende år vil væksten i jobs og indtægter komme fra virksomheder, der tænker bæredygtigt, tager ansvar for kultur og miljø og forstår at inddrage gæster i aktive oplevelser.

LÆS MERE

NØGLETAL I ADVENTURE TURISMEN

Adventure industrien er fra 2010 til 2014 vokset med 195%, og Grønland har alle muligheder for at blive en del af dette internationale udviklingsmønster, der bringer flere penge til lokalsamfund og øger opmærksomheden på ansvarlig turisme.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - GREENLAND OUTDOORS

Jens-Pavia Brandts virksomhed Greenland Outdoors har specialiseret sig i kombinationen af kajaksejlads, dyrelivsoplevelser, kulturhistorisk historiefortælling og vandring omkring Kangerlussuaq.

LÆS MERE

ADVENTURE SEGMENTER I GRØNLAND

Visit Greenlands arbejde med kortlægning og segmentering af turister i Grønland hænger tæt sammen med Adventure Travel Trade Associations definitioner på adventure, og i denne artikel kigger vi nærmere på sammenhængen mellem de to modeller.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - INUK HOSTELS

Liisi Egede Hegelunds oplevelseskoncept kombinerer overnatning og kulturmøder i en naturoase midt i Nuuks storbyverden på en måde, der viser, at adventure i Grønland fungerer både i fjeldet og i urbane miljøer

LÆS MERE

RAMMEBETINGELSER OG VÆRDIFORØGELSE

Natur- og kulturessourcer er adventure turismens byggesten og offentlig-private samarbejder omkring fredning og beskyttelse skaber både grundlaget for bæredygtig ressourceforvaltning og fremtidssikret forretningsudvikling.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - TRAVELLODGE GREENLAND

Travellodge Greenland i Østgrønland har skabt stærke adventure produkter og en virksomhed i vækst på en blanding af lokal viden, passion og et ønske om at gøre en forskel i lokalsamfundet.

LÆS MERE

FÆLLES ANSVAR GENNEM HELE SUPPLYKÆDEN

Samarbejdet mellem virksomheder i en supply kæde kan være afgørende for både lokal og global implementering af forretningsudvikling baseret på bæredygtige og ansvarlige virksomhedspraksisser.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - PGI GREENLAND

PGI Greenland er en nystartet virksomhed i Diskobugten, der i et tætpakket marked har fundet en niche med adventure oplevelser, udviklet i et nært samarbejde med lokale logistikleverandører og en internal samarbejdspartner.

LÆS MERE

MENNESKELIGE RESSOURCER OG ADVENTURE

En af de centrale aktiver for en turoperatør er professionelle guider med specialiseret viden, der kan inspirere og hjælpe virksomhedens gæster på en ansvarlig og sikker måde.

LÆS MERE

ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION

Visit Greenland bruger sammen med enkelte andre grønlandske aktører det globale Adventure Travel Trade Association netværk til fortsat udvikling af adventure industrien i Grønland.

LÆS MERE