Download den samlede pdf booklet

Adventure i hverdagen
Adventure turisme er et krydsfelt mellem kultur, natur og fysisk aktivitet, og Inuk Hostels i Nuuk viser vejen til et spændende og innovativt overlap mellem overnatning og turoplevelser i Grønland, der samtidig er et eksempel på, hvordan produkter hverken behøver at være ekstreme eller langt ude i naturen for at være rendyrket adventure.

Liisi Egede Hegelunds virksomhed kombinerer overnatning og oplevelser i en kulturhistorisk kontekst med fokus på inddragelse, kulinariske indtryk og storytelling i et urbant miljø med rødder i fortiden.

Virksomhedens grundlæggende filosofi handler om at levere bæredygtige oplevelser baseret på Liisis egen kulturelle baggrund og turismeerfaringer i det Liisi kalder et “Inuit landskabs projekt”, hvor kultur og overnatning mødes i et produkt, der både henvender sig til adventure rejsende og virksomhedsarrangementer.

Nye perspektiver på Nuuk
“Ideen er, at både det omgivende fjord- og fjeldlandskab, byens rum og den kulturelle oplevelse af landets hovedstad giver Inuk Hostels en aktivitetsplatform, der samtidig er koblet til gæsternes mulighed for at overnatte i en moderne udgave af fortidens grønlandske hustyper”, fortæller Liisi.

“Min grønlandske baggrund og min store kulturelle viden og ikke mindst min erfaring og viden om turisternes krav til produkt og service, har resulteret i, at jeg har sat mig for at satse på realiseringen af et projekt der er unikt i Nuuk, og som tilføjer en helt ny dimension til oplevelser i byen.”

I dette tematiserede univers, baseret på ting som hun brænder for at formidle, leverer Liisi sine Inuk Hostels oplevelser, og eksempler på virksomhedens produkter er bl.a.:

- Fortællinger fra inuit kulturen, hvor man får hverdagslivet ind under huden gennem mødet med guider, der beretter om fortiden, forfædrenes bedrifter, myter og sagn.

- Kulturhistoriske madoplevelser, hvor man besøger tidligere tiders forrådsklipper, som blev anvendt til at lagre tørfisk og kød helt op i 1960erne.

- Et møde med hverdagslivet i en moderne grønlandsk storby kombineret med madoplevelser, kaffemik og historiefortælling.

Det store i det små
Nogle gange er det de små detaljer, der gør den store forskel, og adventure i Grønland kan med fordel aktivere de værdier, man som menneske selv lever med i hverdagen, og som kan bruges i produktionen af oplevelser for andre.

Adventure er først og fremmest en personlig indstilling til verden, en nysgerrighed og et ønske om at udfordre sig selv kulturelt og fysisk på en ansvarlig måde.

Derfor kan det, der for os virker hjemligt og velkendt, måske i virkeligheden vise sig at være nøjagtigt det perspektiv, som omverdenen leder efter for at oplevelsen føles unik og inspirerende. Og det er sådanne vinkler på verden, der kan give en virksomhed den markedsfordel, der gør at produktet bliver set og i sidste ende bliver til en god forretning.

Nogle gange er det de små detaljer, der gør den store forskel, og adventure i Grønland kan med fordel aktivere de værdier, man som menneske selv lever med i hverdagen.

LÆS DE ANDRE ARTIKLER I SERIEN OM ADVENTURE I GRØNLAND

 

HVAD ER ADVENTURE TURISME I GRØNLAND?

Adventure turismens kerneværdier er grundstenen i den grønlandske turisme. De kommende år vil væksten i jobs og indtægter komme fra virksomheder, der tænker bæredygtigt, tager ansvar for kultur og miljø og forstår at inddrage gæster i aktive oplevelser.

LÆS MERE

NØGLETAL I ADVENTURE TURISMEN

Adventure industrien er fra 2010 til 2014 vokset med 195%, og Grønland har alle muligheder for at blive en del af dette internationale udviklingsmønster, der bringer flere penge til lokalsamfund og øger opmærksomheden på ansvarlig turisme.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - GREENLAND OUTDOORS

Jens-Pavia Brandts virksomhed Greenland Outdoors har specialiseret sig i kombinationen af kajaksejlads, dyrelivsoplevelser, kulturhistorisk historiefortælling og vandring omkring Kangerlussuaq.

LÆS MERE

ADVENTURE SEGMENTER I GRØNLAND

Visit Greenlands arbejde med kortlægning og segmentering af turister i Grønland hænger tæt sammen med Adventure Travel Trade Associations definitioner på adventure, og i denne artikel kigger vi nærmere på sammenhængen mellem de to modeller.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - INUK HOSTELS

Liisi Egede Hegelunds oplevelseskoncept kombinerer overnatning og kulturmøder i en naturoase midt i Nuuks storbyverden på en måde, der viser, at adventure i Grønland fungerer både i fjeldet og i urbane miljøer

LÆS MERE

RAMMEBETINGELSER OG VÆRDIFORØGELSE

Natur- og kulturessourcer er adventure turismens byggesten og offentlig-private samarbejder omkring fredning og beskyttelse skaber både grundlaget for bæredygtig ressourceforvaltning og fremtidssikret forretningsudvikling.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - TRAVELLODGE GREENLAND

Travellodge Greenland i Østgrønland har skabt stærke adventure produkter og en virksomhed i vækst på en blanding af lokal viden, passion og et ønske om at gøre en forskel i lokalsamfundet.

LÆS MERE

FÆLLES ANSVAR GENNEM HELE SUPPLYKÆDEN

Samarbejdet mellem virksomheder i en supply kæde kan være afgørende for både lokal og global implementering af forretningsudvikling baseret på bæredygtige og ansvarlige virksomhedspraksisser.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - PGI GREENLAND

PGI Greenland er en nystartet virksomhed i Diskobugten, der i et tætpakket marked har fundet en niche med adventure oplevelser, udviklet i et nært samarbejde med lokale logistikleverandører og en internal samarbejdspartner.

LÆS MERE

MENNESKELIGE RESSOURCER OG ADVENTURE

En af de centrale aktiver for en turoperatør er professionelle guider med specialiseret viden, der kan inspirere og hjælpe virksomhedens gæster på en ansvarlig og sikker måde.

LÆS MERE

ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION

Visit Greenland bruger sammen med enkelte andre grønlandske aktører det globale Adventure Travel Trade Association netværk til fortsat udvikling af adventure industrien i Grønland.

LÆS MERE