Download den samlede pdf booklet

NYE MULIGHEDER PÅ ET TRAVLT MARKED

Spanske Marc Carreras kom i 2012 til Ilulissat som guide og skiløber og fandt snart ud af, at der var en niche af oplevelser i Diskobugten, som hans kompetencer og erfaring kunne bruges til at udvikle.

På et marked, hvor der allerede er mange om buddet har Marc med sin virksomhed PGI Greenland skabt en adventure niche med fokus på kajaksejlads, klippeklatring, sneskoture, isklatring og skiløb baseret på små grupper og personlige oplevelser.

Produktudviklingen sker i en kombination af markedsefterspørgsel og lokal viden om praktiske muligheder, måske bedst illustreret ved en serie nye kajakprodukter, der er forankret i et omfattende kajakcenter i Oqaatsut, og som er opstået ud fra PGIs dialog med markedet omkring manglende kajaktilbud i Diskobugten.

STRATEGISK SAMARBEJDE

For at styrke sin markedsposition har Marc Carreras indgået et samarbejde med Pas Grau International, også kendt som PGI, hvoraf er skabt navnet PGI Greenland.

Dette strategiske samarbejde er et godt eksempel på, hvordan man med de rette eksterne partnere kan sikre investeringskapital og støtte fra et etableret navn i industrien, der skaber troværdighed og giver adgang til nye markeder.

Sådanne samarbejdsformer er samtidig en velafprøvet og velfungerende model for produktudvikling, der gør, at små lokale aktører ikke står alene med kvalitetssikring, sikkerhedsudfordringer, markedstilpasning og markedsføring. 

For at styrke sin markedsposition har Marc Carreras indgået et samarbejde med Pas Grau International, også kendt som PGI.

PGI Greenland modellen passer som skræddersyet til Grønlands erhvervsklima.

PGI Greenland modellen passer som skræddersyet til Grønlands erhvervsklima, hvor størstedelen af turistaktørerne er for små til på egen hånd at udvikle sig efter markedsbehovene.

PGI Greenland understreger selv i deres katalog, hvordan passion, professionalisme, sikkerhed og respekt for natur og kultur er virksomhedens kerneværdier,-

PGI står ved disse værdier ved at kommunikere dem direkte til gæsterne i forbindelse med virksomhedens markedsføring. På den måde styrkes båndet til den adventure filosofi, som aktiviteterne er forankret i.

INVOLVERING I LOKALSAMFUNDET

Samarbejde er en kernefilosofi i Marcs udviklingsarbejde, og kajakcenteret i Oqaatsut er skabt sammen med North Greenland Adventure, der med lokale overnatningsmuligheder, Restaurant H8 og sejladser til og fra Ilulissat leverer en logistisk platform for produkterne.

Ønsket er på sigt at styrke Oqaatsuts involvering i både kajakcenteret og i turismen mere generelt, og det er PGI Greenlands målsætning at hjælpe lokalsamfundet til at få større andel i indtjeningen gennem serviceydelser og med tiden også kulturoplevelser.    

PGI Greenlands ture udbydes desuden af en række af de eksisterende turoperatører i Ilulissat, og Marc forsøger på den måde at skabe den bredest mulige adgang til det vigtige lokale marked, som er en del af forretningsgrundlaget ved siden af de internationale gæster, som moderselskabet PGI kan sende.

Det er PGI Greenlands målsætning at hjælpe lokalsamfundet til at få større andel i indtjeningen.

LÆS DE ANDRE ARTIKLER I SERIEN OM ADVENTURE I GRØNLAND

 

HVAD ER ADVENTURE TURISME I GRØNLAND?

Adventure turismens kerneværdier er grundstenen i den grønlandske turisme. De kommende år vil væksten i jobs og indtægter komme fra virksomheder, der tænker bæredygtigt, tager ansvar for kultur og miljø og forstår at inddrage gæster i aktive oplevelser.

LÆS MERE

NØGLETAL I ADVENTURE TURISMEN

Adventure industrien er fra 2010 til 2014 vokset med 195%, og Grønland har alle muligheder for at blive en del af dette internationale udviklingsmønster, der bringer flere penge til lokalsamfund og øger opmærksomheden på ansvarlig turisme.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - GREENLAND OUTDOORS

Jens-Pavia Brandts virksomhed Greenland Outdoors har specialiseret sig i kombinationen af kajaksejlads, dyrelivsoplevelser, kulturhistorisk historiefortælling og vandring omkring Kangerlussuaq.

LÆS MERE

ADVENTURE SEGMENTER I GRØNLAND

Visit Greenlands arbejde med kortlægning og segmentering af turister i Grønland hænger tæt sammen med Adventure Travel Trade Associations definitioner på adventure, og i denne artikel kigger vi nærmere på sammenhængen mellem de to modeller.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - INUK HOSTELS

Liisi Egede Hegelunds oplevelseskoncept kombinerer overnatning og kulturmøder i en naturoase midt i Nuuks storbyverden på en måde, der viser, at adventure i Grønland fungerer både i fjeldet og i urbane miljøer

LÆS MERE

RAMMEBETINGELSER OG VÆRDIFORØGELSE

Natur- og kulturessourcer er adventure turismens byggesten og offentlig-private samarbejder omkring fredning og beskyttelse skaber både grundlaget for bæredygtig ressourceforvaltning og fremtidssikret forretningsudvikling.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - TRAVELLODGE GREENLAND

Travellodge Greenland i Østgrønland har skabt stærke adventure produkter og en virksomhed i vækst på en blanding af lokal viden, passion og et ønske om at gøre en forskel i lokalsamfundet.

LÆS MERE

FÆLLES ANSVAR GENNEM HELE SUPPLYKÆDEN

Samarbejdet mellem virksomheder i en supply kæde kan være afgørende for både lokal og global implementering af forretningsudvikling baseret på bæredygtige og ansvarlige virksomhedspraksisser.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - PGI GREENLAND

PGI Greenland er en nystartet virksomhed i Diskobugten, der i et tætpakket marked har fundet en niche med adventure oplevelser, udviklet i et nært samarbejde med lokale logistikleverandører og en internal samarbejdspartner.

LÆS MERE

MENNESKELIGE RESSOURCER OG ADVENTURE

En af de centrale aktiver for en turoperatør er professionelle guider med specialiseret viden, der kan inspirere og hjælpe virksomhedens gæster på en ansvarlig og sikker måde.

LÆS MERE

ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION

Visit Greenland bruger sammen med enkelte andre grønlandske aktører det globale Adventure Travel Trade Association netværk til fortsat udvikling af adventure industrien i Grønland.

LÆS MERE