Download den samlede pdf booklet

Adventure turisme er drevet af ønsket om at levere oplevelser af høj kvalitet med forankring i lokalsamfund og baseret på et sæt af kerneværdier, der beskytter og udvikler kultur, miljø og natur på en bæredygtig måde.

Samtidig vil en adventure operatør med lokalkendskab og et stærkt netværk have en naturlig fordel i sit hjemlige landskab, fordi iværksættere i adventure turismen, der får succes, ofte forstår at kombinere forretningsdrift og passion med lokale kræfters viden og erfaringer.

Lokal viden og passion

Travellodge Greenlands grundlægger, Lars Anker Møller, fungerede i en årrække som jæger og fanger i Tasiilaq, inden han valgte at omsætte sine erfaringer til en turvirksomhed. I dag er forretningen i støt vækst i Østgrønland og tilbyder bl.a. hundeslædeture, vandreoplevelser, fototure, isdykning, skiture og ekspeditionssupport.

“Det er i høj grad lokale ressourcer, der har bygget vores virksomhed”, fortæller Lars. “De folk jeg arbejder med i dag kender jeg fra min tid som fanger, og det styrker Travellodges produkter, at vi kan bruge folk fra området til at køre hundeslæder, stå for logistik, åbne dørene til deres hjem, opføre trommedanse og så videre.”

"De folk jeg arbejder med i dag kender jeg fra min tid som fanger, og det styrker Travellodges produkter."

“Vi er også fokuserede på, at alle vore eksterne samarbejdspartnere og agenter skal have en grøn profil"

Bæredygtighed tager mange former

Adventure i Grønland vil altid være udfordret af de klimatiske forhold og lange rejseafstande, og eksempelvis 100% bæredygtig transport er svært at implementere på en profitabel måde, men for Travellodge er der mange måder, hvorpå man kan tage ansvar for miljø og natur.

“Først og fremmest holder vi fast i, at alt der kommer med ud på tur skal med hjem igen. Vi efterlader med andre ord ikke noget skrald i naturen. Derudover sørger vi for at udpege specifikke toiletsteder på vore ture, så der ikke er efterladenskaber alle steder i landskabet - men vi bygger samtidig ikke toiletter ved alle lejre, fordi vi føler, at det skæmmer oplevelsen af en uberørt natur.”

“Vi er også fokuserede på, at alle vore eksterne samarbejdspartnere og agenter skal have en grøn profil. Nogle af dem er WWF medlemmer og kan vise det med et badge på deres hjemmesider, hvilket fortæller os, at vi har at gøre med en aktør, der tænker bæredygtigt.”

Ansvarlighed og uddannelse

Adventure er mere end aktive oplevelser og omtanke for miljø og natur, hvilket Travellodge anerkender gennem et program, der er unikt i Grønland. I accept af, at uddannelse er svært tilgængelig for en lokal fanger med en årsindkomst på under DKK 100.000,- så har Lars Anker taget initiativ til opkvalificeringen af en række lokale fangeres sikkerheds- og navigationscertifikater.

“Vi er nødt til at forstå, at mange af dem, der i dag arbejder med turisme, også fortsat er aktive som fangere, og at man i de her erhverv er nødt til at kombinere sin indkomst fra flere aktiviteter, men at det kan være svært uden den rigtige uddannelse.”

“Derfor har vi startet et samarbejde med Sermersooq Business Council  og Grønlands Arbejdsgiverforening, hvor vi tilbyder en gratis uddannelse til en række fiskere og fangere, og ikke kun til vores egne bådførere, så de kan få den nyeste viden og de seneste certifikater, der kræves.”

 

“Man kan spørge, hvorfor vi gør det for andre end os selv, men vi ser det som en investering i lokalsamfundets udvikling, fordi uddannelsen åbner flere døre for flere mennesker i både turisme- og fiskeindustrien, og det sætter mere gang i økonomien i Østgrønland samtidig med, at det direkte gavner Travellodge Greenland”.

Virksomhedens sociale ansvar og vækst hænger således tæt sammen for Lars Anker, der også tilbyder et engelsk kursus til sine ansatte, hvor guleroden for at tage en tur på skolebænken er en forøgelse af timelønnen.

Men, som Lars fortæller, “i Tasiilaq kommer folk ikke på arbejde for at tjene penge, de kommer fordi de kan lide det og fordi det er sjovt, så det er altid en udfordring for arbejdsgiveren at skabe en sjov og spændende arbejdsplads, der samtidig er en profitabel virksomhed. Kan vi ikke det, så går folk tilbage til livet som fangere.”

Lars Anker taget initiativ til opkvalificeringen af en række lokale fangeres sikkerheds- og navigationscertifikater.

LÆS DE ANDRE ARTIKLER I SERIEN OM ADVENTURE I GRØNLAND

 

HVAD ER ADVENTURE TURISME I GRØNLAND?

Adventure turismens kerneværdier er grundstenen i den grønlandske turisme. De kommende år vil væksten i jobs og indtægter komme fra virksomheder, der tænker bæredygtigt, tager ansvar for kultur og miljø og forstår at inddrage gæster i aktive oplevelser.

LÆS MERE

NØGLETAL I ADVENTURE TURISMEN

Adventure industrien er fra 2010 til 2014 vokset med 195%, og Grønland har alle muligheder for at blive en del af dette internationale udviklingsmønster, der bringer flere penge til lokalsamfund og øger opmærksomheden på ansvarlig turisme.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - GREENLAND OUTDOORS

Jens-Pavia Brandts virksomhed Greenland Outdoors har specialiseret sig i kombinationen af kajaksejlads, dyrelivsoplevelser, kulturhistorisk historiefortælling og vandring omkring Kangerlussuaq.

LÆS MERE

ADVENTURE SEGMENTER I GRØNLAND

Visit Greenlands arbejde med kortlægning og segmentering af turister i Grønland hænger tæt sammen med Adventure Travel Trade Associations definitioner på adventure, og i denne artikel kigger vi nærmere på sammenhængen mellem de to modeller.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - INUK HOSTELS

Liisi Egede Hegelunds oplevelseskoncept kombinerer overnatning og kulturmøder i en naturoase midt i Nuuks storbyverden på en måde, der viser, at adventure i Grønland fungerer både i fjeldet og i urbane miljøer

LÆS MERE

RAMMEBETINGELSER OG VÆRDIFORØGELSE

Natur- og kulturessourcer er adventure turismens byggesten og offentlig-private samarbejder omkring fredning og beskyttelse skaber både grundlaget for bæredygtig ressourceforvaltning og fremtidssikret forretningsudvikling.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - TRAVELLODGE GREENLAND

Travellodge Greenland i Østgrønland har skabt stærke adventure produkter og en virksomhed i vækst på en blanding af lokal viden, passion og et ønske om at gøre en forskel i lokalsamfundet.

LÆS MERE

FÆLLES ANSVAR GENNEM HELE SUPPLYKÆDEN

Samarbejdet mellem virksomheder i en supply kæde kan være afgørende for både lokal og global implementering af forretningsudvikling baseret på bæredygtige og ansvarlige virksomhedspraksisser.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - PGI GREENLAND

PGI Greenland er en nystartet virksomhed i Diskobugten, der i et tætpakket marked har fundet en niche med adventure oplevelser, udviklet i et nært samarbejde med lokale logistikleverandører og en internal samarbejdspartner.

LÆS MERE

MENNESKELIGE RESSOURCER OG ADVENTURE

En af de centrale aktiver for en turoperatør er professionelle guider med specialiseret viden, der kan inspirere og hjælpe virksomhedens gæster på en ansvarlig og sikker måde.

LÆS MERE

ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION

Visit Greenland bruger sammen med enkelte andre grønlandske aktører det globale Adventure Travel Trade Association netværk til fortsat udvikling af adventure industrien i Grønland.

LÆS MERE