Download den samlede pdf booklet

Visit Greenland og Adventure Travel Trade Association

Visit Greenland har siden 2008 været medlem af adventure industriens paraplyorganisation Adventure Travel Trade Association [ATTA].

Arbejdet i dette netværk er en central del af vores fokus på Business-2-Business samarbejder mellem grønlandske og udenlandske aktører - og ATTAs udviklingsværdier er samtidig den platform, som vi bygger den grønlandske adventure turismes grundpiller op omkring.

Hvad er ATTA?

ATTA er en sammenslutning af virksomheder i adventure industrien, der alle arbejder for erhvervets fortsatte vækst på måder, der understøtter en bæredygtig og ansvarlig udvikling på globalt plan.

Gennem netværksbegivenheder, vidensdeling, case studier, industri-indblik og forretningsredskaber bistår ATTA både turoperatører og destinationsenheder med national, regional og lokal adventure turisme udvikling. 

ATTAs arbejde baseres på årlige medlemskontingenter, der bl.a. også giver adgang til:

 • webinarer om adventure trends, aktør case studier, med mere,

 • presseformidling gennem AdventureTravelNews, herunder medlemsnyheder, mulighed for at indsende pressemeddelelser, læse industrinyheder, modtage dataanalyser, med mere,

 • en profil på adventuretravel.biz online medlemsoversigten,

 • adgang til brug af ATTA logoet som tegn på medlemsskab og værdigrundlag,

 • adgang til ATTAs sociale platform The HUB hvor industripartnere mødes,

 • rabat på deltagelse i det årlige Adventure Travel World Summit, industriens netværksbegivenhed og markedsplatform, som Visit Greenland også er fast deltager på.

ATTA arbejder helt overordnet for at skabe vækst i adventure turismen og sikre, at dette foregår på en bæredygtig og ansvarlig måde. Derfor er organisationen også involveret både internationalt og nationalt i udvikling af erhvervsudvikling, standardardisering, værdinormering og mange andre baggrundsaktiviteter, der fungerer som rammevilkår for erhvervet.

Organisationen er involveret både internationalt og nationalt i udvikling af erhvervsudvikling, standardardisering, værdinormering og mange andre baggrundsaktiviteter.

Netværket indeholder i dag mere end 800 virksomheder i over 80 forskellige lander, og mere end 180 af disse er udgående turoperatører.

Et globalt netværk for aktive medlemmer

Netværket indeholder i dag mere end 800 virksomheder i over 80 forskellige lander, og mere end 180 af disse er udgående turoperatører, der sælger rejseoplevelser i hele verden, og det er disse medlemmer, der bidrager til, at ATTA kan arbejde på vegne af en global bevægelse af ligesindede aktører.

Organisationen har i øvrigt igangsat en serie af case studier, der giver indblik i turoperatørers arbejde med turismeudvikling i et adventure perspektiv:

adventuretravel.biz/membership/case-studies/

Men for Visit Greenland er sagen egentlig ganske klar: Medlemsskabet af ATTA bringer os tættere på den industri, der allerede i dag er et kerneelement i Grønlands turisme. Ved aktivt at forfølge mulighederne for uddannelse, vidensdeling og B2B partnerskaber kan vi medvirke til at grønlandske aktører får større indblik i potentialerne ved at tænke og agere som adventure operatører på et globalt marked, der er baseret på bæredygtighed og ansvarlighed.

Den største fordel opnår man selvfølgelig som operatør og regional destination ved at:

 • melde sig ind i organisationen

 • aktivt opsøge netværkspartnere

 • deltage i uddannelsesmuligheder (mange af hvilke foregår online)

 • lære af case studier

 • omsætte viden til handling

 • på sigt måske endda være med på det årlige Adventure Travel World Summit.

Overvejer du som turoperatør, overnatningssted, repræsentant for en destination, interesseorganisation eller lignende at blive medlem er du velkommen til at kontakte Visit Greenland for mere information. Du kan også se mere om ATTA og medlemsfordelene på adventuretravel.biz/membership.

Den største fordel opnår man selvfølgelig som operatør og regional destination ved at melde sig ind i organisationen.

LÆS DE ANDRE ARTIKLER I SERIEN OM ADVENTURE I GRØNLAND

 

HVAD ER ADVENTURE TURISME I GRØNLAND?

Adventure turismens kerneværdier er grundstenen i den grønlandske turisme. De kommende år vil væksten i jobs og indtægter komme fra virksomheder, der tænker bæredygtigt, tager ansvar for kultur og miljø og forstår at inddrage gæster i aktive oplevelser.

LÆS MERE

NØGLETAL I ADVENTURE TURISMEN

Adventure industrien er fra 2010 til 2014 vokset med 195%, og Grønland har alle muligheder for at blive en del af dette internationale udviklingsmønster, der bringer flere penge til lokalsamfund og øger opmærksomheden på ansvarlig turisme.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - GREENLAND OUTDOORS

Jens-Pavia Brandts virksomhed Greenland Outdoors har specialiseret sig i kombinationen af kajaksejlads, dyrelivsoplevelser, kulturhistorisk historiefortælling og vandring omkring Kangerlussuaq.

LÆS MERE

ADVENTURE SEGMENTER I GRØNLAND

Visit Greenlands arbejde med kortlægning og segmentering af turister i Grønland hænger tæt sammen med Adventure Travel Trade Associations definitioner på adventure, og i denne artikel kigger vi nærmere på sammenhængen mellem de to modeller.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - INUK HOSTELS

Liisi Egede Hegelunds oplevelseskoncept kombinerer overnatning og kulturmøder i en naturoase midt i Nuuks storbyverden på en måde, der viser, at adventure i Grønland fungerer både i fjeldet og i urbane miljøer

LÆS MERE

RAMMEBETINGELSER OG VÆRDIFORØGELSE

Natur- og kulturessourcer er adventure turismens byggesten og offentlig-private samarbejder omkring fredning og beskyttelse skaber både grundlaget for bæredygtig ressourceforvaltning og fremtidssikret forretningsudvikling.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - TRAVELLODGE GREENLAND

Travellodge Greenland i Østgrønland har skabt stærke adventure produkter og en virksomhed i vækst på en blanding af lokal viden, passion og et ønske om at gøre en forskel i lokalsamfundet.

LÆS MERE

FÆLLES ANSVAR GENNEM HELE SUPPLYKÆDEN

Samarbejdet mellem virksomheder i en supply kæde kan være afgørende for både lokal og global implementering af forretningsudvikling baseret på bæredygtige og ansvarlige virksomhedspraksisser.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - PGI GREENLAND

PGI Greenland er en nystartet virksomhed i Diskobugten, der i et tætpakket marked har fundet en niche med adventure oplevelser, udviklet i et nært samarbejde med lokale logistikleverandører og en internal samarbejdspartner.

LÆS MERE

MENNESKELIGE RESSOURCER OG ADVENTURE

En af de centrale aktiver for en turoperatør er professionelle guider med specialiseret viden, der kan inspirere og hjælpe virksomhedens gæster på en ansvarlig og sikker måde.

LÆS MERE

ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION

Visit Greenland bruger sammen med enkelte andre grønlandske aktører det globale Adventure Travel Trade Association netværk til fortsat udvikling af adventure industrien i Grønland.

LÆS MERE