Download den samlede pdf booklet

Adventure turismens aktiver

Alle virksomheder indgår i en supply kæde, og i turismen går den ofte helt fra guiderne i et lokalsamfund til multinationale turoperatør.

Turismen i Grønland er, ligesom på alle andre destinationer, nært forbundet med menneskelig kapital og naturressourcer, og erhvervets råmaterialer er et fælles aktiv, som det kræver samarbejde at beskytte og udvikle. Adventure aktører har derfor gavn af at udnytte de overlappende forretningsnetværk, som langt de fleste virksomheder indgår i på flere niveauer.

Sådanne uformelle og formelle kommercielle partnerskaber udgør en naturlig platform for fælles forretningsudvikling og kan danne rammen om et sæt af principper og retningslinjer for bæredygtig og ansvarlig forretningsskik.

En sikring af ansvarlig og bæredygtig vækst har gavnlige økonomiske, sociale og naturmæssige effekter både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, og selv den mindste virksomhed i en kæde kan påvirke store leverandører til at stille krav til miljøhensyn, lokalsamfundsinddragelse og så videre.

Gensidig vilje til at udvikle sig i fællesskab styrker desuden produktudvikling og produktsamarbejde og mindsker afstandene mellem de sælgende og udførende led i en kæde. På den måde sikres det, at gæsters forventninger og oplevelser kan afstemmes og opfyldes på alle niveauer i processen.

Fælles retningslinjer for god forretningsskik med et bæredygtigt fokus kan eksempelvis handle om:

  • Bevarelse af naturresourcer

  • Beskyttelse af dyreliv

  • Videreførelse af kulturelle værdier

  • Samarbejde med lokalsamfund

  • Brug af lokal viden og ressourcer

  • Aktiv tilpasning til klimaudfordringer

  • Retningslinjer for affaldshåndtering

  • Begrænsning af CO2 udledning

  • Engagement i samfundsudviklingen

Adventure turisme er med andre ord ikke en automatisk gevinst alene ved at begrebet anvendes i markedsføringssammenhænge. Det kræver handling, passion og samarbejde at implementere forandringsskabende initiativer og gøre dem til et forretningsgrundlag for alle led i supply kæden.

Gensidig vilje til at udvikle sig i fællesskab styrker desuden produktudvikling og produktsamarbejde og mindsker afstandene mellem de sælgende og udførende led i en kæde.

Ansvarlighed kommer fra en personlig indstilling og vilje til forandring.

Fælles praksisser er god forretning

Ansvarlighed kommer fra en personlig indstilling og vilje til forandring, og grundfilosofien i dette arbejde kan skabe fælles praksisser for turismeudvikling, der er med til at levere højkvalitetsoplevelser.

Men virksomheder, der leverer ansvarlige oplevelser af høj kvalitet, har ikke kun det moralske grundlag på det tørre. Sådanne praksisser er også med til at øge lokalsamfunds positive syn på turisme og styrke en operatørs omdømme og anerkendelse på markedet både lokalt og internationalt, fordi man betragtes som en ansvarlig aktør. Og dette kan kan være med til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og øge værdien af produkter hele vejen gennem en supply kæde.

Det gavner med andre ord at tage ansvar for partnerne i ens samarbejdsnetværk, for de er alle med til at sælge, udvikle og beskytte de ressourcer, som ellers i værste fald kan blive misbrugt, nedslidt og ødelagt.

Kilde: Rainforest Alliance og UNEP

LÆS DE ANDRE ARTIKLER I SERIEN OM ADVENTURE I GRØNLAND

 

HVAD ER ADVENTURE TURISME I GRØNLAND?

Adventure turismens kerneværdier er grundstenen i den grønlandske turisme. De kommende år vil væksten i jobs og indtægter komme fra virksomheder, der tænker bæredygtigt, tager ansvar for kultur og miljø og forstår at inddrage gæster i aktive oplevelser.

LÆS MERE

NØGLETAL I ADVENTURE TURISMEN

Adventure industrien er fra 2010 til 2014 vokset med 195%, og Grønland har alle muligheder for at blive en del af dette internationale udviklingsmønster, der bringer flere penge til lokalsamfund og øger opmærksomheden på ansvarlig turisme.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - GREENLAND OUTDOORS

Jens-Pavia Brandts virksomhed Greenland Outdoors har specialiseret sig i kombinationen af kajaksejlads, dyrelivsoplevelser, kulturhistorisk historiefortælling og vandring omkring Kangerlussuaq.

LÆS MERE

ADVENTURE SEGMENTER I GRØNLAND

Visit Greenlands arbejde med kortlægning og segmentering af turister i Grønland hænger tæt sammen med Adventure Travel Trade Associations definitioner på adventure, og i denne artikel kigger vi nærmere på sammenhængen mellem de to modeller.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - INUK HOSTELS

Liisi Egede Hegelunds oplevelseskoncept kombinerer overnatning og kulturmøder i en naturoase midt i Nuuks storbyverden på en måde, der viser, at adventure i Grønland fungerer både i fjeldet og i urbane miljøer

LÆS MERE

RAMMEBETINGELSER OG VÆRDIFORØGELSE

Natur- og kulturessourcer er adventure turismens byggesten og offentlig-private samarbejder omkring fredning og beskyttelse skaber både grundlaget for bæredygtig ressourceforvaltning og fremtidssikret forretningsudvikling.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - TRAVELLODGE GREENLAND

Travellodge Greenland i Østgrønland har skabt stærke adventure produkter og en virksomhed i vækst på en blanding af lokal viden, passion og et ønske om at gøre en forskel i lokalsamfundet.

LÆS MERE

FÆLLES ANSVAR GENNEM HELE SUPPLYKÆDEN

Samarbejdet mellem virksomheder i en supply kæde kan være afgørende for både lokal og global implementering af forretningsudvikling baseret på bæredygtige og ansvarlige virksomhedspraksisser.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - PGI GREENLAND

PGI Greenland er en nystartet virksomhed i Diskobugten, der i et tætpakket marked har fundet en niche med adventure oplevelser, udviklet i et nært samarbejde med lokale logistikleverandører og en internal samarbejdspartner.

LÆS MERE

MENNESKELIGE RESSOURCER OG ADVENTURE

En af de centrale aktiver for en turoperatør er professionelle guider med specialiseret viden, der kan inspirere og hjælpe virksomhedens gæster på en ansvarlig og sikker måde.

LÆS MERE

ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION

Visit Greenland bruger sammen med enkelte andre grønlandske aktører det globale Adventure Travel Trade Association netværk til fortsat udvikling af adventure industrien i Grønland.

LÆS MERE