Download den samlede pdf booklet

Adventure turismens kerneværdier er grundstenen i den grønlandske turisme. De kommende år vil væksten i jobs og indtægter komme fra virksomheder, der tænker bæredygtigt, tager ansvar for kultur og miljø og forstår at inddrage gæster i aktive oplevelser.

Turismen er en global magtfaktor
Turisme er en økonomi baseret på mennesker og social interaktion, og globalt set står turismesektoren i dag for 9% af verdensmarkedet og 1 ud af 11 jobs.

Både i Grønland og på verdensplan er turismen i stand til at udvikle regionale økonomier og støtte op omkring lokalsamfund. Dette sker dog ikke altid uden betydelig påvirkning af natur og miljø samt af kulturelle værdier på måder, der kan være skadelige både på kort og lang sigt.

Udfordringen for turismen vil derfor altid være at skabe økonomisk og samfundsmæssig udvikling og samtidig tage hensyn til natur, miljø og kultur.

Grønland er en adventure destination
Adventure turisme adresserer alle disse udfordringer på en måde, som både giver udviklingsmuligheder til lokalsamfund og tager højde for adventure rejsendes mangeartede forståelser af, hvad en ansvarlig, bæredygtig adventurefokuseret oplevelse indeholder.

Grønland er en utvetydig adventure destination i omverdenens øjne, og derfor har Visit Greenland i en årrække arbejdet med promovering og forståelsen af Grønland i det perspektiv.

Vi forstår adventure turisme som en rejseform, hvor gæster interagerer med miljø og natur, deltager i fysiske aktiviteter og indgår i kulturel udveksling i en kombination af mindst to af disse elementer.

Grønland er en utvetydig adventure destination i omverdenens øjne.

Adventure er først og fremmest en mental indstilling til rejseoplevelser.

Adventure er en personlig indstilling
Adventure handler ikke om hvor vildt, højt eller ekstremt noget er. Det er først og fremmest en mental indstilling til rejseoplevelser, der former de værdier, som gæster bringer med sig på tur. Adventure er med andre ord et subjektivt begreb, der afhænger af, hvordan den enkelte rejsende gerne vil forme sine oplevelser.

Det centrale for adventureturister er således, at ferien skal være oplevelsesbaseret, og at merværdi opstår, når de får mulighed for at komme ind under huden på en destination gennem fysisk aktivitet, kulturelle møder eller naturoplevelser. Gennem sådanne aktiviteter flytter hver enkelt rejsende sine egne grænser kulturelt, fysisk og geografisk, og grænserne er forskellige fra person til person.

Adventure er en forretningsfilosofi
Adventure turisme passer direkte ind i måden det grønlandske samfund og de lokale grønlandske økonomier fungerer på.

Det er en rejseform, der støtter lokaløkonomier, fordi turoperatører fokuserer på at skabe oplevelser, der er forankret i lokalsamfund, hvor man kan komme tæt på hverdagen og væk fra masseturisme.

Dette skaber indtægter i selv de mindste byer og bygder, der er involveret i adventure aktiviteter. Af samme grund ser vi også, at de stærkeste adventure aktører i Grønland er små, lokalt forankrede firmaer med en markant iværksættervilje og en passion for at skabe oplevelser og fortælle historier, der er knyttet til specifikke aktiviteter og nærområder.

Gennem sådanne aktiviteter formes efterhånden virksomheder, der medvirker til at tage aktivt ansvar for samfundsudviklingen, og som bekymrer sig om natur og miljø, involverer lokale ildsjæle og sikrer at turistoplevelser er kulturelt forankrede og samtidig baseret på kommerciel forretningsdrift.

Set i det lys er det Visit Greenlands klare mål at støtte op om alle, der tænker bæredygtigt, tager ansvar for kultur og miljø og forstår at inddrage gæster i aktive oplevelser, for det er fra denne type turistvirksomheder, at vi forventer at se en vækst i nye arbejdspladser og indtægter de kommende år.

Kilder: Artiklen trækker på viden fra UNWTOs “Global Report on Adventure Tourism” 2014.

Adventure turisme passer direkte ind i måden det grønlandske samfund og de lokale grønlandske økonomier fungerer på.

LÆS DE ANDRE ARTIKLER I SERIEN OM ADVENTURE I GRØNLAND

 

NØGLETAL I ADVENTURE TURISMEN

Adventure industrien er fra 2010 til 2014 vokset med 195%, og Grønland har alle muligheder for at blive en del af dette internationale udviklingsmønster, der bringer flere penge til lokalsamfund og øger opmærksomheden på ansvarlig turisme.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - GREENLAND OUTDOORS

Jens-Pavia Brandts virksomhed Greenland Outdoors har specialiseret sig i kombinationen af kajaksejlads, dyrelivsoplevelser, kulturhistorisk historiefortælling og vandring omkring Kangerlussuaq.

LÆS MERE

ADVENTURE SEGMENTER I GRØNLAND

Visit Greenlands arbejde med kortlægning og segmentering af turister i Grønland hænger tæt sammen med Adventure Travel Trade Associations definitioner på adventure, og i denne artikel kigger vi nærmere på sammenhængen mellem de to modeller.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - INUK HOSTELS

Liisi Egede Hegelunds oplevelseskoncept kombinerer overnatning og kulturmøder i en naturoase midt i Nuuks storbyverden på en måde, der viser, at adventure i Grønland fungerer både i fjeldet og i urbane miljøer

LÆS MERE

RAMMEBETINGELSER OG VÆRDIFORØGELSE

Natur- og kulturressourcer er adventure turismens byggesten og offentlig-private samarbejder omkring fredning og beskyttelse skaber både grundlaget for bæredygtig ressourceforvaltning og fremtidssikret forretningsudvikling.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - TRAVELLODGE GREENLAND

Travellodge Greenland i Østgrønland har skabt stærke adventure produkter og en virksomhed i vækst på en blanding af lokal viden, passion og et ønske om at gøre en forskel i lokalsamfundet.

LÆS MERE

FÆLLES ANSVAR GENNEM HELE SUPPLYKÆDEN

Samarbejdet mellem virksomheder i en supply kæde kan være afgørende for både lokal og global implementering af forretningsudvikling baseret på bæredygtige og ansvarlige virksomhedspraksisser.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - PGI GREENLAND

PGI Greenland er en nystartet virksomhed i Diskobugten, der i et tætpakket marked har fundet en niche med adventure oplevelser, udviklet i et nært samarbejde med lokale logistikleverandører og en internal samarbejdspartner.

LÆS MERE

MENNESKELIGE RESSOURCER OG ADVENTURE

En af de centrale aktiver for en turoperatør er professionelle guider med specialiseret viden, der kan inspirere og hjælpe virksomhedens gæster på en ansvarlig og sikker måde.

LÆS MERE