Download den samlede pdf booklet

Adventure industriens aktiver

Naturresourcer og kulturhistoriske værdier er centrale aktiver for adventure turismen som helhed, men en af turismens væsentligste redskaber til værdiskabelse og værdiforøgelse er en virksomheds menneskelige ressourcer i form af guider og andet personale.

Kvaliteten i adventure turismen styrkes af menneskers dedikation til et produkts levering, og for adventure operatører er det hjertet i kvaliteten af de oplevelser, man tilbyder.

Samtidig er guider altid i nærkontakt med gæsterne på en rejse, og derfor er guidefærdigheder, formidlingsevner og ansvar for sikkerhed centrale aktiver for enhver turoperatør at udvikle.

I et forretningsmæssigt perspektiv bidrager guider desuden til at differentiere en virksomheds produkter fra konkurrenter på markedet gennem udviklingen af personlige udtryk, der skaber unik værdi for gæsterne.

Guideegenskaber og uddannelsesansvar

Guider løser en række tekniske, praktiske og sociale opgaver, og i adventure virksomheder spænder en enkelt guides ansvar som regel fra både sikkerheds- og navigationsspørgsmål til kulturformidling, sociale relationer og gruppepsykologi.

Guider er med andre ord en specialiseret ressource, der bedst uddannes i direkte tilknytning til de oplevelsesverdener, som de forventer at skulle arbejde med. Der vil altid være behov for mere bredt uddannede guider til mindre specialiserede opgaver, men så snart kajaksejlads, trofæjagt, skiløb, klatring, brævandring, møder med dyreliv, fotografi og lignende aktive oplevelser er en del af virksomhedskernen, så øges behovet for dybere uddannelse og specifikke færdigheder.

Der har i mange år været en debat om hvorvidt Grønlands Selvstyre, Visit Greenland eller andre nationale enheder skal uddanne guider, men fordi guidefærdigheder lettere udvikles i erhvervssammenhænge, så fungerer nationale institutioner af samme grund bedst som støttefunktion til erhvervet frem for som specialiseret uddannelsesplatform.

Guider er en specialiseret ressource, der bedst uddannes i direkte tilknytning til de oplevelsesverdener, som de forventer at skulle arbejde med.

I New Zealand har man udviklet en checkliste, der adresserer en række af de mange spørgsmål, som omhandler ressourceudviklingen i en adventure virksomhed.

Ressourcerudfordringer i Grønland

I New Zealand har man udviklet en checkliste, der adresserer en række af disse mange spørgsmål, som omhandler ressourceudviklingen i en adventure virksomhed:

  • Er der en eller flere personer i virksomheden, som er ansvarlige for personaleudviklingen?

  • Har virksomheden sikret, at personalets færdigheder stemmer overens med, og lever op til, gældende industristandarder?

  • Samarbejder virksomheden med andre om monitorering og udvikling af personalet, så det sikres, at virksomheden følger eksisterende industristandarder?

  • Er der skabt en kultur i virksomheden, der giver plads til at stille spørgsmål og adressere kritiske udfordringer på en konstruktiv måde?

  • Har virksomheden et organiseret introduktions- og træningsforløb med nye guider, der gør dem i stand til at løfte nødvendige specialiserede opgaver?

  • Forstår alle ansatte virksomhedens grundfilosofi, og kan de omsætte dette til handling i mødet med gæsterne?

  • Er alle ansatte klar over hvilke minimumstandarder, som virksomheden sætter for guidearbejdet?

  • Har virksomheden en procedure for at sikre, at alle ansatte lever op til minimumkravene?

I det bedst tænkelige scenarie var alle adventure guider i Grønland så vidt muligt kulturelt forankrede i deres lokalmiljøer, fordi det styrker båndet mellem destination, oplevelsesformidling og de adventure gæster, der ofte vægter oplevelser sammen med guider af lokal oprindelse.

Arbejdsmarkedsforholdene i Grønland gør dog, at der ikke i dag er det arbejdskraftgrundlag, der skal til for at fylde alle positioner ud i turismeerhvervet med de specialiserede guider, der er behov for i adventure industrien.

 

Gæster vægter sikkerhed og faglig kvalitet højt, og i mange tilfælde går eksempelvis sikkerhedsspørgsmål forud for en guides etniske tilknytning. Derfor må operatører til tider finde arbejdskraft i udlandet for at sikre, at sikkerhedskrav og faglige kompetencer opfyldes.

Kilde:  UNWTOs “Global Report on Adventure Tourism” 2014 & AdventureEDU “AdventureEDU’s Approach to Guide Training”

I det bedst tænkelige scenarie var alle adventure guider i Grønland så vidt muligt kulturelt forankrede i deres lokalmiljøer.

LÆS DE ANDRE ARTIKLER I SERIEN OM ADVENTURE I GRØNLAND

 

HVAD ER ADVENTURE TURISME I GRØNLAND?

Adventure turismens kerneværdier er grundstenen i den grønlandske turisme. De kommende år vil væksten i jobs og indtægter komme fra virksomheder, der tænker bæredygtigt, tager ansvar for kultur og miljø og forstår at inddrage gæster i aktive oplevelser.

LÆS MERE

NØGLETAL I ADVENTURE TURISMEN

Adventure industrien er fra 2010 til 2014 vokset med 195%, og Grønland har alle muligheder for at blive en del af dette internationale udviklingsmønster, der bringer flere penge til lokalsamfund og øger opmærksomheden på ansvarlig turisme.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - GREENLAND OUTDOORS

Jens-Pavia Brandts virksomhed Greenland Outdoors har specialiseret sig i kombinationen af kajaksejlads, dyrelivsoplevelser, kulturhistorisk historiefortælling og vandring omkring Kangerlussuaq.

LÆS MERE

ADVENTURE SEGMENTER I GRØNLAND

Visit Greenlands arbejde med kortlægning og segmentering af turister i Grønland hænger tæt sammen med Adventure Travel Trade Associations definitioner på adventure, og i denne artikel kigger vi nærmere på sammenhængen mellem de to modeller.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - INUK HOSTELS

Liisi Egede Hegelunds oplevelseskoncept kombinerer overnatning og kulturmøder i en naturoase midt i Nuuks storbyverden på en måde, der viser, at adventure i Grønland fungerer både i fjeldet og i urbane miljøer

LÆS MERE

RAMMEBETINGELSER OG VÆRDIFORØGELSE

Natur- og kulturessourcer er adventure turismens byggesten og offentlig-private samarbejder omkring fredning og beskyttelse skaber både grundlaget for bæredygtig ressourceforvaltning og fremtidssikret forretningsudvikling.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - TRAVELLODGE GREENLAND

Travellodge Greenland i Østgrønland har skabt stærke adventure produkter og en virksomhed i vækst på en blanding af lokal viden, passion og et ønske om at gøre en forskel i lokalsamfundet.

LÆS MERE

FÆLLES ANSVAR GENNEM HELE SUPPLYKÆDEN

Samarbejdet mellem virksomheder i en supply kæde kan være afgørende for både lokal og global implementering af forretningsudvikling baseret på bæredygtige og ansvarlige virksomhedspraksisser.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - PGI GREENLAND

PGI Greenland er en nystartet virksomhed i Diskobugten, der i et tætpakket marked har fundet en niche med adventure oplevelser, udviklet i et nært samarbejde med lokale logistikleverandører og en internal samarbejdspartner.

LÆS MERE

MENNESKELIGE RESSOURCER OG ADVENTURE

En af de centrale aktiver for en turoperatør er professionelle guider med specialiseret viden, der kan inspirere og hjælpe virksomhedens gæster på en ansvarlig og sikker måde.

LÆS MERE

ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION

Visit Greenland bruger sammen med enkelte andre grønlandske aktører det globale Adventure Travel Trade Association netværk til fortsat udvikling af adventure industrien i Grønland.

LÆS MERE