Download den samlede pdf booklet

Adventure turismen er globalt fortsat en relativt lille medspiller i turismeindustrien som helhed, men fordi Grønland så udtalt er en adventure destination, er det interessant, at netop adventure segmentet er i hastig vækst.

Samtidig bidrager industrien med en vækst i opmærksomhed på bæredygtighed, lokal forankring og samfundansvarlighed, og disse værdier medvirker til at fremtidssikre sektoren.

I denne artikel har vi samlet en række nøgletal for turismen og vi slutter af med at zoome ind på det amerikanske marked som et eksempel på, hvordan den generelle vækst i adventure er relevant for Grønland.

Globale nøgletal for turismen og adventure industrien

- Turismen står for 30% af alle tjenesteydelser og 1 ud af 11 jobs i den globale økonomi.

- I 2010 var den globale værdi af adventure markedet mere end 500 milliarder danske kroner, men allerede i 2013 var dette tredoblet til mere end 1.5 billion danske kroner i omsætning.

- Væksten i omsætningen kommer både fra flere adventure rejsende og et generelt højere forbrug på hver enkelt rejse.

- 42% af alle rejsende deltager i et eller omfang i adventure aktiviteter i løbet af deres ferie.

- 69% af alle adventurerejsende kommer fra Europa, Nordamerika og Sydamerika.


Kilde: UNWTOs “Global Report on Adventure Tourism” 2014.

42% af alle rejsende deltager i et eller omfang i adventure aktiviteter.

I en masseturisme kontekst går ca. 80% af en rejses udgifter til flyselskaber, hoteller og andre internationale selskaber - men i adventure industrien går 70-80% af omkostningerne til lokale økonomier.

Adventure demografi

- 53% af alle adventure rejsende i 2014 var kvinder og 47% var mænd.

- 37% af adventure rejsende i 2014 havde en videregående uddannelse på fire år eller mere.

- Gennemsnitsindkomsten for adventurerejsende er ca. DKK 275.000,-.

- En lille andel rejser alene, 21% rejser med venner, 37% rejser med en ægtefælle eller partner og 30% rejser med deres familier inklusive med børn.


Kilde: UNWTOs “Global Report on Adventure Tourism” 2014.


Forbrugsmønstre - turisme med lokal betydning

- Inddelt i adventure kategorierne “hård” og “blød” ses et mønster, hvor gæster i den bløde kategori (bl.a. ikke-ekstreme aktiviteter, kulturfokus, lokalsamfundsinddragelse og guidede naturoplevelser) bruger ca. DKK 5.000,- per tur eksklusiv transportomkostninger. Dette tal er et globalt gennemsnit og afspejler først og fremmest relationen i forbrugsmønstre mellem adventure og andre turismeformer. Forbruget i Grønland er højere per person, men der eksisterer ikke i dag specifikke grønlandske tal for dette forbrug.

- Til sammenligning bruger ikke-adventure gæster på verdensplan ca. DKK 3.500,- per person per rejse uden transportomkostninger, eller omkring 40% mindre end de adventuregæster, som samtidig i mere udstrakt grad lægger pengene i lokalsamfund, hvor den økonomiske påvirking er mere synlig.

- Mere ekstreme adventure rejsende bruger kun omkring 2.750,- per tur eksklusiv transportomkostninger, men bruger til gengæld væsentlig flere penge på udstyr til rejsen.

- I en masseturisme kontekst går ca. 80% af en rejses udgifter til flyselskaber, hoteller og andre internationale selskaber - men i adventure industrien går 70-80% af omkostningerne til lokale økonomier.

- 65,5% af det samlede rejseforbrug per adventure gæst forbliver i den eller de destinationer rejsen har besøgt.

Kilder: UNWTOs “Global Report on Adventure Tourism” 2014 og ATTAs og GWUs “Adventure Tourism Market Report” 2010

Det amerikanske marked som case

Gennem Visit Greenlands netværksarbejde i Adventure Travel Trade Association og en række virksomhedsbesøg i Nordamerika kan vi se en tydelig tendens til, at det nordamerikanske marked vil komme til at spille en afgørende rolle for adventure turismens vækst i Grønland i de kommende år.

24% af alle rejsende i og ud af USA identificerer sig selv som adventure rejsende og amerikanske soft adventure rejsende er klart den gruppe, der trækker det globale forbrugsgennemsnit op, med et forbrug på ca. DKK 5.500,- per gæst uden transportomkostninger.

Interessen for Grønland fra USA er i konstant vækst og alene på greenland.com tegner amerikanske besøgende sig nu for 25% af alle besøgende. Derudover øges tilgængeligheden fra Nordamerika til brohovedet i Island hvert år, både med flere afgange fra Island til USA og med flere forbindelser fra Island til Grønland.

Samtidig er amerikanske turoperatører, der opererer på de islandske og grønlanske markeder, stærkt fokuserede på at værdier som ansvarlighed, bæredygtighed, lokalsamfunds inddragelse og autencitet indgår som kerneelementer i oplevelser på destinationerne.

Dette viser, at alle aktører i Grønland, der har interesse i at skabe vækst bør tænke aktivt på, hvordan Nordamerika kan indgå i virksomhedens udviklingsstrategi enten i form af partnerskaber med amerikanske og islandske aktører, eller på egen hånd. For uanset hvad, så er der et reelt vækstpotentiale i at udvikle sig i harmoni med markedsbehovene hos disse samarbejdspartnere.

Alle aktører i Grønland, der har interesse i at skabe vækst bør tænke aktivt på, hvordan Nordamerika kan indgå i virksomhedens udviklingsstrategi.

LÆS DE ANDRE ARTIKLER I SERIEN OM ADVENTURE I GRØNLAND

 

HVAD ER ADVENTURE TURISME I GRØNLAND?

Adventure turismens kerneværdier er grundstenen i den grønlandske turisme. De kommende år vil væksten i jobs og indtægter komme fra virksomheder, der tænker bæredygtigt, tager ansvar for kultur og miljø og forstår at inddrage gæster i aktive oplevelser.

LÆS MERE

NØGLETAL I ADVENTURE TURISMEN

Adventure industrien er fra 2010 til 2014 vokset med 195%, og Grønland har alle muligheder for at blive en del af dette internationale udviklingsmønster, der bringer flere penge til lokalsamfund og øger opmærksomheden på ansvarlig turisme.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - GREENLAND OUTDOORS

Jens-Pavia Brandts virksomhed Greenland Outdoors har specialiseret sig i kombinationen af kajaksejlads, dyrelivsoplevelser, kulturhistorisk historiefortælling og vandring omkring Kangerlussuaq.

LÆS MERE

ADVENTURE SEGMENTER I GRØNLAND

Visit Greenlands arbejde med kortlægning og segmentering af turister i Grønland hænger tæt sammen med Adventure Travel Trade Associations definitioner på adventure, og i denne artikel kigger vi nærmere på sammenhængen mellem de to modeller.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - INUK HOSTELS

Liisi Egede Hegelunds oplevelseskoncept kombinerer overnatning og kulturmøder i en naturoase midt i Nuuks storbyverden på en måde, der viser, at adventure i Grønland fungerer både i fjeldet og i urbane miljøer

LÆS MERE

RAMMEBETINGELSER OG VÆRDIFORØGELSE

Natur- og kulturressourcer er adventure turismens byggesten og offentlig-private samarbejder omkring fredning og beskyttelse skaber både grundlaget for bæredygtig ressourceforvaltning og fremtidssikret forretningsudvikling.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - TRAVELLODGE GREENLAND

Travellodge Greenland i Østgrønland har skabt stærke adventure produkter og en virksomhed i vækst på en blanding af lokal viden, passion og et ønske om at gøre en forskel i lokalsamfundet.

LÆS MERE

FÆLLES ANSVAR GENNEM HELE SUPPLYKÆDEN

Samarbejdet mellem virksomheder i en supply kæde kan være afgørende for både lokal og global implementering af forretningsudvikling baseret på bæredygtige og ansvarlige virksomhedspraksisser.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - PGI GREENLAND

PGI Greenland er en nystartet virksomhed i Diskobugten, der i et tætpakket marked har fundet en niche med adventure oplevelser, udviklet i et nært samarbejde med lokale logistikleverandører og en internal samarbejdspartner.

LÆS MERE

MENNESKELIGE RESSOURCER OG ADVENTURE

En af de centrale aktiver for en turoperatør er professionelle guider med specialiseret viden, der kan inspirere og hjælpe virksomhedens gæster på en ansvarlig og sikker måde.

LÆS MERE

ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION

Visit Greenland bruger sammen med enkelte andre grønlandske aktører det globale Adventure Travel Trade Association netværk til fortsat udvikling af adventure industrien i Grønland.

LÆS MERE