Download den samlede pdf booklet

Namibias 42%

Namibia er eksemplet adventure industrien vender tilbage til hver gang snakken falder på de bedste eksempler på naturbeskyttelse og dyrelivsfredning. Og med god grund, for historien begyndte under tragiske omstændigheder med pres på udrydningstruede arter, krybskytteri og væbnede konflikter i starten af 1990erne, inden Namibia besluttede at overdrage fredningsarbejdet til en række lokale organisationer rundt om i landet.

Dette viste sig både at skabe en følelse af medansvar og turismemuligheder i hele landet i en sådan grad, at 42% af Namibia i dag er under dyre- og naturbeskyttelse i en eller anden form. Programmerne generer samtidig mere end 33 millioner kroner årligt i indtjening til de lokalsamfund, der er en del af programadministrationen.

Fredningsarbejdet er kun blevet en succes fordi en bred vifte af interessenter har taget ansvar for landets ressourcer og er gået sammen på tværs af ellers normalt modsætningsfyldte sektorer - bl.a. jagt- og safariturisme - i arbejdet med den fælles interesse i at skabe et ansvarligt system for sikringen og videreførelsen af de berørte dyrearter.

Kilde: NamibiaTourism.com

Systematisk fokus på gode rammebetingelser

Namibia casen er et af de klareste eksempler på, hvordan politisk arbejde på højeste niveau koblet med lokal inddragelse og medansvar kan sikre de rigtige rammebetingelser for turismen.

En sådan prioritering af erhvervet i Namibia skete kun fordi en række institutioner, der bidrager til den overordnede strukturering af erhvervet, dedikerede tid og ressourcer til fælles national udvikling.

Forholdene i Namibia blev således forbedret, fordi der både var et forretningsperspektiv og et samfundsøkonomisk behov for at sikre ressourcerne for eftertiden. Dette skabte en platform for en adventure industri, der i dag er en stærk og markant spiller imagemæssigt globalt set og en vigtig økonomisk motor i Namibia.

Namibia casen er et af de klareste eksempler på, hvordan politisk arbejde på højeste niveau koblet med lokal inddragelse og medansvar kan sikre de rigtige rammebetingelser for turismen.

 

Det væsentligste redskab vi i dag har til rammeudvikling i den grønlandske turismeindustri er lovgivningen om koncessioner.

Adventure og rammevilkår i Grønland

Natur- og kulturressourcer er adventure turismens byggesten, og fordi adventure gæster fokuserer mindre på traditionel infrastruktur og mere på autentiske, inddragende, aktive oplevelser, så er det ofte mere gavnligt for en destination at bruge kræfter på at sikre rammevilkårene for industriens brug af og adgang til natur, dyreliv og kulturhistorie.

Det væsentligste redskab vi i dag har til sådan rammeudvikling i den grønlandske turismeindustri er lovgivningen om koncessioner.

Loven giver turistaktører adgang til at søge om eksklusive brugsrettigheder til landområder baseret på gennemførelsen af specifikke turaktiviteter.

Koncessioner giver mulighed for, at grønlandsbaserede aktører har et sikkerhedsnet i form af brugsrettigheder og bedre investeringsgrundlag for udviklingen af eksisterende og nye produkter.

Rammerne handler således både om at styrke den interne regulering af erhvervet og om at skabe flere muligheder for, at et produkt kan styrkes og udvikles i samarbejde med eksterne turoperatører uden fare for, at unfair konkurrence fjerner eller udhuler indtjeningsgrundlaget.

Koncessioner skaber fremtidssikret forretningsudvikling

Langt hovedparten af grønlandsoplevelserne har ikke behov for den eksklusivitet som koncessioner giver, men Visit Greenland vurderer, at især fire områder har: Elvfiskeri, trofæjagt, vildmarks camps og heliski.

Især lystfiskeri efter fjeldørred, trofæjagt og camps i baglandet er følsomme overfor forvaltningen af natur- og dyreressourcer.

Disse aktiviteter er samtidig underlagt offentlighedens opmærksomhed fordi de griber ind i ressourcer, som vi har et fælles ansvar for at forvalte bæredygtigt, så også kommende generationer kan nyde godt af dem.

Og sidst men ikke mindst, så skaber det merværdi for adventure gæster, at turoperatøren passer på et produkts grundlæggende ressourcer og inddrager gæsten i forståelsen af, hvorfor og hvordan ressourcebeskyttelsen er en vigtig del af oplevelsen.

Især lystfiskeri efter fjeldørred, trofæjagt og camps i baglandet er følsomme overfor forvaltningen af natur- og dyreressourcer.

LÆS DE ANDRE ARTIKLER I SERIEN OM ADVENTURE I GRØNLAND

 

HVAD ER ADVENTURE TURISME I GRØNLAND?

Adventure turismens kerneværdier er grundstenen i den grønlandske turisme. De kommende år vil væksten i jobs og indtægter komme fra virksomheder, der tænker bæredygtigt, tager ansvar for kultur og miljø og forstår at inddrage gæster i aktive oplevelser.

LÆS MERE

NØGLETAL I ADVENTURE TURISMEN

Adventure industrien er fra 2010 til 2014 vokset med 195%, og Grønland har alle muligheder for at blive en del af dette internationale udviklingsmønster, der bringer flere penge til lokalsamfund og øger opmærksomheden på ansvarlig turisme.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - GREENLAND OUTDOORS

Jens-Pavia Brandts virksomhed Greenland Outdoors har specialiseret sig i kombinationen af kajaksejlads, dyrelivsoplevelser, kulturhistorisk historiefortælling og vandring omkring Kangerlussuaq.

LÆS MERE

ADVENTURE SEGMENTER I GRØNLAND

Visit Greenlands arbejde med kortlægning og segmentering af turister i Grønland hænger tæt sammen med Adventure Travel Trade Associations definitioner på adventure, og i denne artikel kigger vi nærmere på sammenhængen mellem de to modeller.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - INUK HOSTELS

Liisi Egede Hegelunds oplevelseskoncept kombinerer overnatning og kulturmøder i en naturoase midt i Nuuks storbyverden på en måde, der viser, at adventure i Grønland fungerer både i fjeldet og i urbane miljøer

LÆS MERE

RAMMEBETINGELSER OG VÆRDIFORØGELSE

Natur- og kulturessourcer er adventure turismens byggesten og offentlig-private samarbejder omkring fredning og beskyttelse skaber både grundlaget for bæredygtig ressourceforvaltning og fremtidssikret forretningsudvikling.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - TRAVELLODGE GREENLAND

Travellodge Greenland i Østgrønland har skabt stærke adventure produkter og en virksomhed i vækst på en blanding af lokal viden, passion og et ønske om at gøre en forskel i lokalsamfundet.

LÆS MERE

FÆLLES ANSVAR GENNEM HELE SUPPLYKÆDEN

Samarbejdet mellem virksomheder i en supply kæde kan være afgørende for både lokal og global implementering af forretningsudvikling baseret på bæredygtige og ansvarlige virksomhedspraksisser.

LÆS MERE

ADVENTURE I PRAKSIS - PGI GREENLAND

PGI Greenland er en nystartet virksomhed i Diskobugten, der i et tætpakket marked har fundet en niche med adventure oplevelser, udviklet i et nært samarbejde med lokale logistikleverandører og en internal samarbejdspartner.

LÆS MERE

MENNESKELIGE RESSOURCER OG ADVENTURE

En af de centrale aktiver for en turoperatør er professionelle guider med specialiseret viden, der kan inspirere og hjælpe virksomhedens gæster på en ansvarlig og sikker måde.

LÆS MERE

ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION

Visit Greenland bruger sammen med enkelte andre grønlandske aktører det globale Adventure Travel Trade Association netværk til fortsat udvikling af adventure industrien i Grønland.

LÆS MERE