NATA (North Atlantic Tourism Association) er en organisation, som fremmer og støtter samarbejde inden for turisme i de vestnordiske lande: Grønland, Island og Færøerne. Vi skaber muligheder for og tildeler støtte til samarbejde, joint ventures og kulturel udveksling i regionen.

 

NATA's vision

NATA (North Atlantic Tourism Association) er en organisation, som fremmer og støtter samarbejde inden for turisme i de vestnordiske lande: Grønland, Island og Færøerne.
Vi skaber muligheder for og tildeler støtte til samarbejde, joint ventures og kulturel udveksling i regionen.

•    At promovere de vestnordiske lande som en turistdestination
•    At opmuntre til koordineret markedsføring af regionen
•    At yde tilskud og rejsestøtte til projekter, som formidler vores vision
•    At bidrage til at øge kvaliteten af vores turistservices i regionen
•    At opbygge partnerskaber på tværs af de deltagende lande
•    At fremme videndeling, produktudvikling og innovation
 

STØTTE

NATA yder tilskud inden for to områder. Det drejer sig om:
•    Turismeudvikling og markedsføring
•    Rejsestøtte til skolegrupper, sportsorganisationer og kulturel udveksling

Læs mere om vores støtte, og hvordan man ansøger.

VNTM (Vestnorden Travel Mart)

NATA er også hovedvært for VNTM, som er den årlige fagmesse for turistbranchen i de vestnordiske lande. VNTM er blevet afholdt siden 1986, og de tre lande har på skift haft ansvaret for afholdelse af arrangementet.
 

NATA'S HISTORIE

NATA blev grundlagt i 2006 og er en sammenlægning af de tidligere organisationer VNTB (Vestnorden Tourist Board), SAMIK (et turistsamarbejde mellem Grønland og Island) og FITUR (et samarbejde mellem Island og Færøerne).