Afdækning af de grønlandske turismesegmenter

Turismen i Grønland er under forandring. I løbet af ganske få år har nye flyruter via Island gjort Grønland markant mere tilgængelig som rejsemål. Det har betydet flere turister fra nye markeder, og et relevant spørgsmål er, om vores markedsføring og produkter er klar til disse nye kunder.

Hvem er de nye turister, hvilke oplevelser efterspørger de og kan vi tilbyde disse oplevelser i dag ? Spørgsmål som det er nødvendigt at finde svarene på, da vi skal forstå, hvad der motiverer turisterne til at købe for at vi kan give dem matchende rejseoplevelser. 
 
Visit Greenland påbegyndte i sommeren 2012 et grundarbejde, der har til formål at afdække og beskrive turisters adfærd og motiv til valg af rejsemål. Konkret er der tale om fyskiske interviews foretaget med turister på alle Grønlands destinationer i hhv. højsæson og skuldersæson.

På baggrund af sammenfald og forskelligheder deres svar er de opdeltes i interessegrupper/ segmenter. Interviewene fortages kontinuerligt på alle destinationer i Grønland i både høj- og skuldersæson.

Besøg www.tourismstat.gl for statistik og informationer om segmenterne i Grønland.

NYT REDSKAB TIL MARKEDSSEGMENTERING


Visit Greenland har skabt et nyt redskab der fortæller om Grønlands 11 markedssegmenter. International samarbejdspartnere kan lære at identificere deres kunder som disse gæstetyper og hvordan man tilpasser markedsføring direkte til et segment.

DOWNLOD BOOKLETTEN HER (PÅ ENGELSK)

Download en PDF af segmentbeskrivelserne her; "Turister i Grønland"

Udgangspunktet for segmenteringsarbejdet er, at man rejser ikke, fordi man har en bestemt alder, et bestemt arbejde eller bor et bestemt sted. Det, der bestemmer turisters rejsemål, er deres interesser og engagementniveau – kaldet psykografisk segmentering. Det er ikke de samme feriedrømme, der ligger bag turisternes valg af Grønland som feriemål.

En styrket indsigt i hvilke typer grønlandsoplevelser de forskellige turistsegmenter efterspørger, er forudsætningen for yderligere at målrette salgs- og markedsføringsarbejdet, samt foretage eventuelle produktjusteringer/udviklinger. Det er alt andet lige lettere at udarbejde et virkningsfuldt salgsmateriale (valg af sprogbrug, billeder, layout), hvis man kender de forskellige feriedrømme, der ligger bag kundegruppernes valg af rejsemål .

Hvad motiverer dem til at rejse, hvad ønsker de typisk at opleve, og ikke mindst hvordan ønsker de at opleve det. De mange data som interviewene gav, er efterfølgende blevet analyseret for sammenfald og forskelligheder i motiv og adfærd. Dette analysearbejde er grundlaget for opdeling i de 11 segmenter – 11 forskellige kundetype der har besøgt destinationer i Grønland. På tourismstat.gl er resultatet over de interviewede turisters interesse og adfærd beskrevet og fordelt procentuelt på destinationerne.

I segmentoversigten er der to primære egenskaber som beskriver de forskellige turisttyper:

1. Turisternes interessefokus, som deler segmenterne op i hvad deres primære interesser er fordelt på Kultur, Kultur & Natur, Natur samt Særlige Interesser.

2. Turisternes interaktionsniveau, som igen deler segmenterne op efter hvordan de ønsker at oplevede deres interesser fordelt at være observerende, interagerende eller total deltagelse/fordybelse.

Download "Turister i Grønland" som pdf

Turister i Grønland_DA.jpg

Download "Turistinterviews Rapport" som pdf

Turistinterviews rapport DA_screendump.jpg