Registrering af internationale passagerer i Grønland

Grønland har aldrig haft præcise tal på turismen. Vækstmål, beregninger af turismens omsætning og markedsføringstiltag har derfor været baseret estimater.

Visit Greenland har udviklet en model til kontinuerlig indsamling af præcise tal på antallet af turister (baseret på WTO definition) i Grønland fordelt på bopælsland, gennem registrering af samtlige afrejsende passagerer på internationale flyvninger fra Grønland.

Projektet påbegyndtes i 2014 og realiseres i samarbejde med Grønlands Statistik, Departement for Erhverv og Mittarfeqarfiit (Grønlands Lufthavnsvæsen).

Visit Greenland har udviklet en model til kontinuerlig indsamling af præcise tal på antallet af turister.

Download "Turistinterviews Rapport" som pdf

Turistinterviews rapport DA_screendump.jpg

Download "Turister i Grønland" som pdf

Turister i Grønland_DA.jpg

Besøg www.tourismstat.gl og find statistik og information om turisterne i Grønland.

Data vil blive anvendt nationalt og regionalt i forhold til tendensanalyser på forskellige markeder, i målretning af og effektmåling for markedsføringstiltag og som basistal for beregning af turismens økonomiske betydning for Grønland. 

Data vil ligeledes kunne parres med de allerede eksisterende data fra segmenteringsundersøgelserne i de forskellige regioner samt overnatningsstatistikkerne, og vil både på regionalt og nationalt niveau give et langt bedre billede af turismen.

Fra juli 2014 er registreringer blevet foretaget med håndholdte stregkodescannere. Dette system har dog vist sig ikke at være optimalt og skiftes derfor ud med trykskærme i 2015. 

 

I forbindelse med etablering af systemet er der indgået aftale med Mittarfeqarfiit om at selve registreringen udføres af security personale i lufthavnene under supervision af lufthavnscheferne. Ved afrejse, før security check, spørges samtlige passagerer om deres bopælsland.

Data sendes automatisk til Grønlands Statistik, der står for den videre bearbejdelse og upload af data til tourismstat.gl’s statistik sektion.

Med registreringssystemet får vi præcise tal på, hvor de rejsende kommer fra og dermed hvorledes de forskellige markeder udvikler sig. Ved at spørge til bopælsland bliver det også muligt at adskille bosiddende i Danmark fra bosiddende i Grønland, der alle er danske statsborgere.

Resultaterne af registreringerne vil løbende blive suppleret med stikprøveundersøgelser for at afdække eksempelvis gennemsnitligt forbrug og formål med rejsen.

Med det nye registreringssystem får vi præcise tal på, hvor de rejsende kommer fra.