Ilaatigut Nuumi aamma Destination Arctic Circle-mi ingerlatat Kujataani ingerlanneqalerput, maannakkullu nunap immikkoortuani ineriartortitsinermi suliniut annertooq ingerlallugu, tassani nunap ilisarnaataanik pilersitsisoqassaaq, Kalaallit Nunaanni UNESCO-mi sumiiffiup nutaap akuerineqarnissaa qulakkeerneqassalluni aammalu nunap immikkoortuata Islandimiit tikittarfigineqarnissaa siunertaralugu sullississutit pioreersut ineriartortinneqassallutik.

Assit Kujataaneersut nutaat

Nunap immikkoortuini ilisarnaatit sullississutillu pioreersut pillugit oqaluttuat taperserniarlugit Visit Greenland nunap immikkoortuini pingasoriarluni – sisamariarluni assiliisitsisarpoq.

2015-imi aasakkut Kujataani Qaqortuo, Narsap Narsarsuullu eqqaanukarpugut, pingaartumik pisulluni angalasarneq, savaatileqarfiit kiisalu Igalikumi Narsamiilu misigisassat takussutissiornerat annertusarniarlugu.

Ilaatigut Avannaani, Destination Arctice Circlemi Tunumilu siusinnerusukkut suliniutitulli sumiiffinni takornariartitsisartut, tikiffiit aamma Visit Greenlandip qanimut suleqatigiillutik suliaqarput, angalanermilu assit 250-init amerlanerupput, taakkulu tamarmik 2016-ip aallartinneraniit tamanit pissarsiarineqarsinnaalissapput.

Nunap immikkoortuini ilisarnaatit sullississutillu pioreersut pillugit oqaluttuat taperserniarlugit Visit Greenland nunap immikkoortuini pingasoriarluni – sisamariarluni assiliisitsisarpoq.

Kujataani suliniutinut arlallut Visit Greenlandip peqataaneranut aallaaviuvoq, tamanna ilaatigut nunap immikkoortuata UNESCO-p nunarsuarmi kingornussanik allattuivianut ilanngunneqarnissaanik

Suliniutip ataatsip nunap immikkoortuani ineriartortitsinermi aallaavinngortinnera

Suliniut tassunga peqatigitillugu Kujataani suliniutinut arlallut Visit Greenlandip peqataaneranut aallaaviuvoq, tamanna ilaatigut nunap immikkoortuata UNESCO-p nunarsuarmi kingornussanik allattuivianut ilanngunneqarnissaanik nunallu immikkoortuata nutaamik ilisarnaateqarlernissaanik kinguneqassalluni.

Alloriarneq siulleq tassaavoq januarimi ilisarnaatip 2016-imi workshopimi oqallisigineqarnissaa, tassani siunertaalluni nunap immikkoortuani naleqartitat pingaarnerit aamma nunap ilisarnaataanut Pioneering Nation aamma Kalaallit Nunaanni nunap immikkoortuisa allar ilisarnaataannut tunngatillugu Destination South Greenland-ip ilisimaneqalernissaa.

Workshoppi namminersortut pisortallu takornariartitsinermik inuussutissarsiornermillu soqutigisaqartut suleqatigiiffigissavaat, nunallu immikkoortuani Destination South Greenlandip Visit Greenlandillu sammisaqaqqinnissaanni aallaaviussalluni.

Kujataani Islandimilu Farm Holidays

Aasami 2015-imi Visit Greenlandip tikeraarneranit pisoq tassaavoq Kujataani pinngortitaq tunngavigalugu sullississutitut nunap immikkoortuani savaateqarfiit misigisassarsiortitsinermik suliaqarnerisa nangeqqinneqarnera.

Savaateqarfiit nunap immikkoortuata avannarpasinnerusuineersunut tikeraartorpassuarnut pingaaruteqarpoq, aammalu aqquserngit aqqusineeqqallu savaateqarfinnik atassusiisut misigisassarsiortitsinermi attaveqaatinut tunngaviulluinnarlutik, tassani pisulluni angalaarneq, sumiiffimmi kulturi, qajartorneq, nunaminertat kulturimik takussutissaqarfiit aamma qangarsuaq oqaluttuarisaaneq pitsaasumik ilisarineqarsinnaasumillu ataatsimoortinneqarlutik. 

Tassunga peqatigitillugu savaatilinni misigisassat angallassissutit unnuisarfinnilu unnuiffissat atorlugit sumiiffimmi illoqarfinnut nunaqarfinnullu attassuteqarput.

Taamaammat Visit Greenlandip Destionation Greenland savaatillillu arlallit 2016-imi qaninut suleqatiginiarpai, taamaalilluni attaveqaammi Icelandic Farm Holidaysimi Islandimi sullissutinut taakkununnga assingusunut annertunerusumik atassuteqartitsisoqalissalluni.

savaateqarfinnik atassusiisut misigisassarsiortitsinermi attaveqaatinut tunngaviulluinnarlutik, tassani pisulluni angalaarneq, sumiiffimmi kulturi, qajartorneq, nunaminertat kulturimik takussutissaqarfiit

lisarnaammik ineriartitsinerup suliniutillu Farm Holiday saniatigut sammisat pingasut atorlugit assiliisarneq Visit Greenlandip 2016-imi ingerlateqqinniarpaa

Icelandic Farm Holidays suleqatigalugu

Icelandic Farm Holidays (IFH) tassaavoq attaveqaat Islandimi naasorissasut ataatsimoorlutik pigisaat. Suliffeqarfimmi siunertaavoq Islandimi naasorissaasut attaveqaammi peqataasut takornariartitsisanermik ineriartortitsinissaat pilerisaaruteqarfigisartagaallu, suliniullu Kalaallit Nunaanni suleqatigiminnit ilikkagaqarfissatut Islandimilu misilittakkanik ingerlatitseqqiivissatut IFH-ip isigaa. 

Farm Holidaymi ukiuni arlalinni ingerlasumi sullississutiik ineriartortitsineq, pitsaassutsimik qaffassaaneq aamma Kujataata Islandillu ilisimasat pillugit suleqatigiinnerat sammillugit sulisoqarpoq, naggataatigullu ukiut marluk ingerlaranni nunap immikkoortuani naasorissaasunut takornariartitsisarnermi naasorissaavinnut angalasarnernik kinguneqassalluni.

Ilisarnaammik ineriartitsinerup suliniutillu Farm Holiday saniatigut sammisat pingasut atorlugit assiliisarneq Visit Greenlandip 2016-imi ingerlateqqinniarpaa:

  • Kujataata kujasinnerusortaanit assit nutaat, pingaartumik Tasermiut kangerluata eqqaani
  • Kommune Kujalleq suleqatigalugu Visit Greenlandip assiutai allat assigalugit misigisassat sammillugit assit
  • Suliniummut Farm Holidaymut assit amerlanerusut, takoqqusaarinermik tapersiilluni sullississutinik oqaluttuartut.

Visit Greenlandip nunap immikkoortuini ineriartortitsinera pillugu annertunerusunik paasisarusukkuit ugguuna attaveqarfigisigut info@greenland.com