Kalaallit Nunaat - Pioneering Nation

Annertunerusumik assit oqaluttuartuupput. Allatalli atuarukkit paasisaqarnerussaatit Pioneering Nation sumut tunngarpiarnersoq, uumallu atuakkap sumit aallaaveqarnera pillugu. Taamaattumik una atuagaq atorlugu takusassat kusanartut misissuataarsinnaavatit, imaluunniit soqutiginnikkuit atuarsinnaavutit.